boiler_65
Safety65.jpg
environment65
PlayPause
previous arrow
next arrow
b01.jpg

b02.jpg

b03.jpg

b04.jpg

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

 สพอ. รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงาน รอบปีการศึกษา 2564      เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิท...

Read more

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวัน...

Read more

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 31 ปี สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม”      เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ชา...

Read more

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม”      เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี...

Read more

โครงการกิจกรรมซักซ้อมความเข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ หัวข้อ "ปัญหาอุปสรรค ที่พบในการทำงานบริก...

Read more
  1. ประกาศ / คำสั่ง
  2. ประกวดราคา/จัดชื้อจัดจ้าง


คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 016/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | Hits : 2

รายงานประจำปี 2564 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | Hits : 54

ประกาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 20 | Hits : 7

ประกาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 19 | Hits : 9

บันทึกข้อความ สำนักงานอธิการบดี แจ้ง ขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | Hits : 2


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | Hits : 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและประดิษฐ์เครื่องผลักดันน้ำพร้อมเติมอากาศต้นแบบ สำหรับใช้งานในการเลี้ยงกุ้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 | Hits : 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบทดสอบการกัดเซาะสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 | Hits : 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง Endroscope Camera จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 | Hits : 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการถังหมักขนาด 1.8 ลิตร จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 | Hits : 1

Impressive Accountability Awareness

ความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ

Teamwork

การทำงานเป็นทีม

Dedication to Services

การใส่ใจเรื่องคุณภาพ

Integrity of Service Mind

ความมีจิตสำนึกในการให้บริการ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 411

Yesterday 439

Week 1686

Month 4412

All 486077

Currently are 21 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 411

Yesterday 439

Week 1686

Month 4412

All 486077

Currently are 21 guests and no members online