สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
837 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 12-17 ก.ค. 64 1 ยุวดี ปี่ไทย
(15 มิ.ย. 64 10:42 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 มิ.ย. 64 11:28 น.)
836 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 ปฐมพงษ์ หอมศรี
(12 มิ.ย. 64 20:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 มิ.ย. 64 08:53 น.)
835 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 19 มิ.ย. 64 1 ศาสตรา มาลัง
(2 มิ.ย. 64 18:16 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มิ.ย. 64 08:28 น.)
834 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 นางสาวพรทิพย์ ฉิมพาลี
(2 มิ.ย. 64 13:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 มิ.ย. 64 13:48 น.)
833 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 2 นางสาวกมลรัตน์ สุจริตจันทร์
(1 มิ.ย. 64 16:25 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 มิ.ย. 64 16:27 น.)
832 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 2 รชยา ภูผิวขาว
(27 พ.ค. 64 15:59 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 พ.ค. 64 16:04 น.)
831 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 19 มิ.ย. 64 2 ธนัทกัญญ์ บุญทัน
(25 พ.ค. 64 14:31 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 พ.ค. 64 14:41 น.)
830 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 คุณปวริศา ภูศรี
(25 พ.ค. 64 10:09 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 พ.ค. 64 10:12 น.)
829 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 สยามณัฐ พนัสสรณ์
(24 พ.ค. 64 00:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 พ.ค. 64 08:15 น.)
828 ระยอง   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 4/64 วันที่ 22-23 ก.ค. 64 1 สมฤทัย ยงบรรทม
(23 พ.ค. 64 12:20 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 พ.ค. 64 08:10 น.)
827 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 1 นุชจรี คดเข็ม
(18 พ.ค. 64 11:20 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 64 12:26 น.)
826 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 ปราณียา พันธ์สีมา
(17 พ.ค. 64 15:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 64 15:32 น.)
825 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 2 นายพิชญ ศรีเฉลียว
(17 พ.ค. 64 15:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 64 15:30 น.)
824 ระยอง   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 4/64 วันที่ 22-23 ก.ค. 64 1 อัญชลี ผจญกล้า
(17 พ.ค. 64 15:07 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(17 พ.ค. 64 15:11 น.)
823 ระยอง   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 3/64 วันที่ 10-11 มิ.ย. 64 2 อัญชลี ผจญกล้า
(17 พ.ค. 64 15:04 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(17 พ.ค. 64 15:10 น.)
822 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 12-17 ก.ค. 64 1 นฤมล
(14 พ.ค. 64 10:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 พ.ค. 64 10:51 น.)
821 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 สุทิน โมงขุนทด
(13 พ.ค. 64 13:13 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(13 พ.ค. 64 14:43 น.)
820 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 5-10 ก.ค. 64 1 สุทิน โมงขุนทด
(10 พ.ค. 64 10:54 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(11 พ.ค. 64 09:00 น.)
819 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 น.ส.ชนัญทิพย์ บุญโต
(8 พ.ค. 64 14:24 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(11 พ.ค. 64 09:01 น.)
818 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 5-10 ก.ค. 64 2 ปิติภรณ์
(5 พ.ค. 64 15:37 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(5 พ.ค. 64 15:47 น.)
817 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 สุทิน โมงขุนทด
(4 พ.ค. 64 11:07 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(4 พ.ค. 64 15:16 น.)
816 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 อภิวัฒน์ ปานแก้ว
(2 พ.ค. 64 10:57 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 พ.ค. 64 11:19 น.)
815 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 2 เนตรชนก นวมสุคนธ์
(29 เม.ย. 64 23:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 เม.ย. 64 10:42 น.)
814 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 (เลื่อนจากวันที่ 19-24 เม.ย.64) 2 ชินะ จันทรศรีวงษ์
(26 เม.ย. 64 10:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 เม.ย. 64 10:53 น.)
813 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 พันนิภา
(23 เม.ย. 64 11:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 เม.ย. 64 13:45 น.)
812 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 (เลื่อนจากวันที่ 19-24 เม.ย.64) 2 นลินรัตน์
(22 เม.ย. 64 16:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 เม.ย. 64 16:28 น.)
811 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 (เลื่อนจากวันที่ 19-24 เม.ย.64) 1 นายเกรียงไกร กาญจนทวีวัฒน์
(16 เม.ย. 64 13:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 เม.ย. 64 13:59 น.)
810 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 4 จันทมณี โพธิ์คำ
(7 เม.ย. 64 11:57 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(7 เม.ย. 64 12:07 น.)
809 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 5 ศุภชัย ป้อมเสน
(5 เม.ย. 64 11:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 เม.ย. 64 13:05 น.)
808 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 2 สุเมธ เมืองโคตร
(5 เม.ย. 64 10:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 เม.ย. 64 10:53 น.)
807 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 พฤฒิ สุเมธาอักษร
(2 เม.ย. 64 16:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 เม.ย. 64 08:48 น.)
806 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 2 นายจักรพงษ์ สุภาษี
(2 เม.ย. 64 11:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 เม.ย. 64 14:21 น.)
805 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 3 ฐิตาภา
(2 เม.ย. 64 10:12 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 เม.ย. 64 10:31 น.)
804 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 3 นางสาวพิมล เที่ยงรัตน์
(1 เม.ย. 64 16:36 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 เม.ย. 64 08:49 น.)
803 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 2 สิริยศ ศิริพัฒน์โท
(1 เม.ย. 64 16:35 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 เม.ย. 64 08:49 น.)
802 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ฑาห์ศุภณัฐ กิจเจริญ
(31 มี.ค. 64 13:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 มี.ค. 64 13:44 น.)
801 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 คุณวันทนา มีอาษา
(30 มี.ค. 64 15:27 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(30 มี.ค. 64 16:04 น.)
800 ระยอง   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 27 มี.ค. 64 1 สังเวียน นิลวงค์
(25 มี.ค. 64 13:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 มี.ค. 64 14:01 น.)
799 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ภาวิณี โท้มะวงศ์
(25 มี.ค. 64 11:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 มี.ค. 64 11:09 น.)
798 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 เนตรชนก นวมสุคนธ์
(25 มี.ค. 64 11:01 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 มี.ค. 64 11:03 น.)
797 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ปองคุณ
(24 มี.ค. 64 21:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 มี.ค. 64 08:37 น.)
796 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ฑาห์ศุภณัฐ กิจเจริญ
(18 มี.ค. 64 11:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(18 มี.ค. 64 13:14 น.)
795 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 นาย สมหมาย โพธิ์อุไร
(17 มี.ค. 64 14:20 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 64 14:54 น.)
784 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 2 เสาวลักษณ์ พุ่มเขียว
(16 มี.ค. 64 10:45 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มี.ค. 64 10:52 น.)
783 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 คุณธัชณิน ปิงเมือง
(12 มี.ค. 64 19:17 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(12 มี.ค. 64 19:23 น.)
782 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 คุณธัชณิน ปิงเมือง
(12 มี.ค. 64 19:00 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(12 มี.ค. 64 19:02 น.)
781 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ชมพูนุช ทิมสา
(12 มี.ค. 64 17:27 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 มี.ค. 64 17:29 น.)
780 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 2 นายพิชญ ศรีเฉลียว
(12 มี.ค. 64 14:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 มี.ค. 64 15:17 น.)
779 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 4 นายพิชญ ศรีเฉลียว
(12 มี.ค. 64 14:48 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 มี.ค. 64 15:17 น.)
778 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 24 เม.ย. 64 2 นางอทิตยา ศิริมงคล
(12 มี.ค. 64 04:25 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 มี.ค. 64 07:50 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
นางสายสุดา บรรเลงจิต15 มิถุนายน 2564 เวลา 11:28 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์14 มิถุนายน 2564 เวลา 08:53 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล10 มิถุนายน 2564 เวลา 15:54 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:12 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ29 เมษายน 2564 เวลา 09:25 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย8 เมษายน 2564 เวลา 15:32 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 231

Yesterday 500

Week 1838

Month 8079

All 282318

Currently are 11 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 231

Yesterday 500

Week 1838

Month 8079

All 282318

Currently are 11 guests and no members online