ระบบการสมัครเข้าฝึกอบรม


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครเข้าฝึกอบรมNo. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
900 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (Boiler) รุ่นที่ 1/65 วันที่ 14-19 มีนาคม 2565 1 น.ส.ณัฐกฤตา โรจนพิชญะ
(7 ธ.ค. 64 15:12 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 ธ.ค. 64 15:13 น.)
899 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (Boiler) รุ่นที่ 1/65 วันที่ 17-22 มกราคม 2565 1 ฐิชาภัสร์ ชัยเลิศฐิติรัช
(3 ธ.ค. 64 11:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 ธ.ค. 64 11:25 น.)
898 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (Boiler) รุ่นที่ 1/65 วันที่ 14-19 มีนาคม 2565 1 ธนัชชา
(29 พ.ย. 64 16:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 พ.ย. 64 16:58 น.)
897 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 27 พ.ย. 64 1 จินตนา ปานทองแก้ว
(24 พ.ย. 64 09:39 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 พ.ย. 64 10:17 น.)
896 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 27 พ.ย. 64 2 อารีญา ยานากิ
(23 พ.ย. 64 13:12 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(23 พ.ย. 64 13:23 น.)
895 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 27 พ.ย. 64 1 นางทรงศักดิ์ ภักดีไสย
(22 พ.ย. 64 13:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 พ.ย. 64 07:46 น.)
894 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 13 พ.ย. 64 2 วารุณี นาสมโภชน์
(4 พ.ย. 64 17:20 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 พ.ย. 64 11:14 น.)
893 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 13 พ.ย. 64 1 พิทักษ์ เสนาฤทธิ์
(29 ต.ค. 64 14:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 พ.ย. 64 07:34 น.)
892 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 สิราวรรณ ปานกล่อม
(28 ต.ค. 64 11:40 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ต.ค. 64 11:46 น.)
891 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 13 พ.ย. 64 3 พรสวรรค์ ทวีพันธ์
(27 ต.ค. 64 10:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 ต.ค. 64 12:09 น.)
890 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 13 พ.ย. 64 1 รัตนาภรณ์ พงษ์ศรีเจริญสุข
(26 ต.ค. 64 16:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(26 ต.ค. 64 17:03 น.)
889 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 13 พ.ย. 64 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(26 ต.ค. 64 13:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(26 ต.ค. 64 14:18 น.)
888 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 ณัฐภิรมย์ มงคลอารีย์พงษ์
(22 ต.ค. 64 15:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(22 ต.ค. 64 18:24 น.)
887 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 วราภรณ์ ปันคำ
(21 ต.ค. 64 16:26 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(22 ต.ค. 64 18:20 น.)
886 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 13 พ.ย. 64 1 นางสาวอัญชลี ขำเถื่อน
(21 ต.ค. 64 15:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ต.ค. 64 07:40 น.)
885 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 2 วราภรณ์ ช้างกระทัด
(19 ต.ค. 64 09:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ต.ค. 64 09:39 น.)
884 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 น.ส.ชื่นนภา รดแป้น
(18 ต.ค. 64 15:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ต.ค. 64 07:52 น.)
883 ระยอง   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 6 พ.ย. 64 1 จันทมณี โพธิ์คำ
(15 ต.ค. 64 16:49 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(15 ต.ค. 64 17:02 น.)
882 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 ภูวนัย คงคา
(15 ต.ค. 64 15:27 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 ต.ค. 64 15:28 น.)
881 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 นายธนวุฒิ ไพฑูรย์วัฒนกิจ
(14 ต.ค. 64 14:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ต.ค. 64 15:38 น.)
880 ระยอง   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 6 พ.ย. 64 1 ขวัญชนก โคกเพลาะ
(11 ต.ค. 64 15:59 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(12 ต.ค. 64 09:02 น.)
879 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 ชุติมา ศรีสุข
(8 ต.ค. 64 16:08 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(11 ต.ค. 64 11:07 น.)
878 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 2 ขวัญชนก โคกเพลาะ
(8 ต.ค. 64 14:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(11 ต.ค. 64 11:07 น.)
877 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 นายอำณาจ พรมรินทร์
(7 ต.ค. 64 13:34 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(7 ต.ค. 64 13:55 น.)
876 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 นาย ปรัชญา รักความสุข
(7 ต.ค. 64 09:35 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(7 ต.ค. 64 10:39 น.)
875 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 นายพลสัน สิงห์ชู
(7 ต.ค. 64 08:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(7 ต.ค. 64 10:39 น.)
874 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 นาย ปรัชญา รักความสุข
(6 ต.ค. 64 19:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(7 ต.ค. 64 10:37 น.)
873 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 อนุวัตร วงศ์แก้ว
(29 ก.ย. 64 20:33 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 ก.ย. 64 08:16 น.)
872 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 6/64 วันที่ 4-9 ต.ค. 64 1 นายจักรพงษ์ ินิยมพงษ์
(29 ก.ย. 64 08:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ก.ย. 64 13:50 น.)
871 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 6/64 วันที่ 9 ต.ค. 64 1 นางสาวศิริพร โตชมภู
(28 ก.ย. 64 14:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ก.ย. 64 15:54 น.)
870 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 นางสาวประยงค์ เกตุงาม
(28 ก.ย. 64 10:39 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ก.ย. 64 15:49 น.)
869 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 พรพรรณ แจ้งคล้อย
(28 ก.ย. 64 10:29 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(28 ก.ย. 64 10:32 น.)
868 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 คนัน ธนกุลชัยทวี
(27 ก.ย. 64 20:43 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(28 ก.ย. 64 10:33 น.)
867 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 13 พ.ย. 64 2 ฉันทิตา
(22 ก.ย. 64 11:42 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(23 ก.ย. 64 10:37 น.)
866 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 ฉันทิตา
(22 ก.ย. 64 11:35 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ก.ย. 64 11:38 น.)
865 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 2 วราภรณ์ ช้างกระทัด
(21 ก.ย. 64 13:49 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.ย. 64 16:55 น.)
864 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 6/64 วันที่ 4-9 ต.ค. 64 1 ดลธรรม หินตะ
(20 ก.ย. 64 22:06 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.ย. 64 11:24 น.)
863 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 13 พ.ย. 64 1 ขวัญพิศาห์ วิไลเจริญตระกูล
(13 ก.ย. 64 20:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 ก.ย. 64 09:05 น.)
862 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 น.ส.ศรีเเพร มีสัจ
(13 ก.ย. 64 11:04 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 ก.ย. 64 13:13 น.)
861 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 2 พรพรรณ แจ้งคล้อย
(13 ก.ย. 64 09:16 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(13 ก.ย. 64 09:21 น.)
860 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 2 พรพรรณ แจ้งคล้อย
(13 ก.ย. 64 09:16 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(13 ก.ย. 64 09:22 น.)
859 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 6/64 วันที่ 4-9 ต.ค. 64 1 ภานุพงศ์ สัตยาไชย
(8 ก.ย. 64 15:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ก.ย. 64 15:25 น.)
858 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 น.ส.ศรีเเพร มีสัจ
(3 ก.ย. 64 11:39 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ก.ย. 64 11:40 น.)
857 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 ธนวัฒน์ จั่นอัศวสุข
(24 ส.ค. 64 21:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 ส.ค. 64 10:03 น.)
856 ระยอง   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 9/64 วันที่ 16-17 ธ.ค. 64 1 นาย ธนวัฒน์ จั่นอัศวสุข
(21 ส.ค. 64 23:35 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 ส.ค. 64 14:54 น.)
855 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 ธนพล จันทร์ศรี
(20 ส.ค. 64 20:49 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ส.ค. 64 19:09 น.)
854 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 1 นายกมลชัย ทองเผือก
(13 ส.ค. 64 12:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ส.ค. 64 15:31 น.)
853 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 นางสาวสโรชา หิรัญ
(11 ส.ค. 64 10:38 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(11 ส.ค. 64 15:31 น.)
852 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 นางสาวสโรชา หิรัญ
(11 ส.ค. 64 10:34 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(11 ส.ค. 64 15:30 น.)
851 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 วรรณวรางค์ พิมพงาน
(9 ส.ค. 64 09:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 ส.ค. 64 10:05 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
นางสายสุดา บรรเลงจิต8 ธันวาคม 2564 เวลา 09:55 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์7 ธันวาคม 2564 เวลา 15:13 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:31 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย26 ตุลาคม 2564 เวลา 12:04 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์28 กันยายน 2564 เวลา 10:35 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ29 เมษายน 2564 เวลา 09:25 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 536

Yesterday 668

Week 2201

Month 4460

All 370680

Currently are 20 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 536

Yesterday 668

Week 2201

Month 4460

All 370680

Currently are 20 guests and no members online