อบรม "แนวทางปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย/เงินทุนหมุนเวียน/ค่ารักษา"      ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรม 803 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย/เงินทุนหมุนเวียนในโครงการบริการวิชาการ และแนวทางปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการยืมเงินทดรองจ่าย การยืมเงินทุนหมุนเวียน และทราบแนวทางการปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กองคลัง มจพ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  itdi@kmutnb.ac.th    
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2606-2621 , 2625 ,2626
โทรสาร: 0 2587 3766

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 189

Yesterday 362

Week 1660

Month 9317

All 455999

Currently are 27 guests and 2 members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 189

Yesterday 362

Week 1660

Month 9317

All 455999

Currently are 27 guests and 2 members online

  • ikk
  • bkf