ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการ

      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานบริการวิชาการ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ มติที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการและบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณวิไล จินดามัย และคุณสาธิมา ชลศิริ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องอบรม 812 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/itdi.kmutnb.ac.th/posts/2234302743544475

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 184

Yesterday 364

Week 184

Month 7037

All 249111

Currently are 13 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 184

Yesterday 364

Week 184

Month 7037

All 249111

Currently are 13 guests and no members online