ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการ บรรยายพิเศษ
“การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตแบบ New Normal
ให้มีความสุขและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

     รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ผู้บริหารและบุคลากรในสำนัก เข้าร่วมโครงการ บรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตแบบ New Normal ให้มีความสุขและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักทุกคนใช้ชีวิตให้เป็นปกติแบบวิถีใหม่ “New Normal” อย่างมีความสุขและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี สำนักเรียนวัดสร้อยทอง มาบรรยายธรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 814 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 203

Yesterday 364

Week 203

Month 7056

All 249130

Currently are 21 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 203

Yesterday 364

Week 203

Month 7056

All 249130

Currently are 21 guests and no members online