การประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงาน รอบปีการศึกษา 2562

        เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงาน รอบปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด กรรมการ  หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  3. นางกนกภัทร คูพิพัฒน์ไพศาล กรรมการและเลขานุการ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ณ ห้อง 803 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 1246

Yesterday 1170

Week 4040

Month 26539

All 885107

Currently are 31 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 1246

Yesterday 1170

Week 4040

Month 26539

All 885107

Currently are 31 guests and no members online