โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564

        สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ทั้งหมด
26 จังหวัด แยกเป็นรายกลุ่มพัฒนาประกอบด้วย

 

กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม

https://forms.gle/qHhp48LfyuGnvXjQ7

 

จำนวนผู้สมัครที่ต้องการเข้าร่วมงาน

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ จำนวน 20 ราย
 2. นำการออกแบบ หรือวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือลดความสูญเสีย หรือลดค่าใช้จ่าย พร้อมพัฒนา Brand หรือ Logo หรือ Label หรือ Tag หรือ สื่อการตลาด จำนวน 15 ราย
 3. การนำเทคโนโลยี หรือ เครื่องจักร หรือ นวัตกรรม หรือมาตรฐานที่เหมาะสม มาใช้ในธุรกิจ

ระยะรับสมัครเวลาตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2564

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

- ผู้ประกอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก จำนวน 26 จังหวัด

- ผู้ประกอบการทุกประเภท เช่น ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล แต่ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2563

- ยกเว้นกิจการประเภทการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์/จักรยานยนต์ องค์การระหว่างประเทศ ภาคีสมาชิก ที่พักแรม ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

 

พื้นที่ดำเนินการ

จำนวน 26 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

 

กิจกรรมโครงการ

 1. การรับสมัครและกลั่นกรองผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
 2. การจัดทำ Self-Assessment และอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย (ระยะเวลา 4 วัน)

อบรมเชิงลึก : จุดประกายความคิด พร้อมที่ปรึกษา (Mentor) เรื่องแนวคิด/แนวโน้มความต้องการของตลาด เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาผลิตสินค้า/บริการ หรือผลิตสินค้า/บริการใหม่

อบรมพร้อมฝึกปฏิบัติ : ใน 4 ประเด็นหลัก

 • การเพิ่มมูลค่า/ลดความสูญเสีย/ลดค่าใช้จ่ายของสินค้าหรือบริการ
 • การพัฒนาช่องทางการตลาดด้าน Digital
 • การพัฒนาปรับปรุง Facebook/Website เพื่อนำเสนอธุรกิจ
 • การประเมินตนเอง (Self-Assessment)
 1. การให้คำปรึกษาเชิงลึก จำนวน 50 ราย (เลือกพัฒนา 1 ด้าน)

ด้านที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ จำนวน

ด้านที่ 2 การออกแบบ/วิทยาศาสตร์/นวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่า/ลดความสูญเสีย/ลดค่าใช้จ่าย พร้อมกับพัฒนา Brand/Logo/Label/Tag /สื่อการตลาด

ด้านที่ 3 การนำเทคโนโลยี/เครื่องจักร/นวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในธุรกิจ เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิต/การบริหาร/มาตรฐานสินค้าหรือบริการ

 1. กิจกรรมส่งเสริมแนะนำในการสร้างช่องทางการค้า/สร้างโอกาสทางการค้า จำนวน 20 ราย

เตรียมความพร้อม สนับสนุน ผลักดัน และส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างช่องทางการค้า หรือสร้างโอกาสทางการค้าให้สำเร็จ

 

กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม

https://forms.gle/qHhp48LfyuGnvXjQ7

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

น.ส.พรทิพย์ หินดี โทรศัพท์ 097-229-7173

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line@ : @223gpjmd หรือ

Link : https://lin.ee/peFska8

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 912

Yesterday 1673

Week 9164

Month 21097

All 879665

Currently are 13 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 912

Yesterday 1673

Week 9164

Month 21097

All 879665

Currently are 13 guests and no members online