ITDI KM Sharing Day 2021

      เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITDI KM Sharing Day 2021 ณ ห้องประชุม 812 โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักทุกคนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการองค์ความรู้

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 279

Yesterday 300

Week 2454

Month 12180

All 505617

Currently are 28 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 279

Yesterday 300

Week 2454

Month 12180

All 505617

Currently are 28 guests and no members online