โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนของประเทศ ผ่านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564​  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใน “โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนของประเทศ ผ่านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ” กับคุณธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ดร.บุญนาค  โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาลินี่ จำกัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มจพ. และคุณมารชัย กองบุญมา ประธานกลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการผลิตนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และทักษะด้านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในรูปแบบการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบอัจฉริยะ ร่วมวิจัยและพัฒนา คิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์และบุคลากรของภาคีธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถทำการค้นคว้าในโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม ร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีองค์ความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี โดยบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่พร้อมพัฒนาธุรกิจโดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้และมุ่งเน้นการพัฒนาระบบที่ให้ความสำคัญระบบความปลอดภัย (Logical Security) ในทุกด้าน อาทิ ระบบการจัดการยืนยันตัวบุคคล (ID management), ระบบการจัดสอบ (Electronic-Examination), ระบบการให้บริการผ่านเครือข่าย (Transaction management) และยังได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนการรับรองตามมาตฐาน CMMI ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ มจพ. ได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผ่านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อร่วมมือกับ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ต่อยอดโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการนี้มีคณะผู้บริหารของทั้ง 2 องค์กร เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. โดยมีสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม​ เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 895

Yesterday 1673

Week 9147

Month 21080

All 879648

Currently are 15 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 895

Yesterday 1673

Week 9147

Month 21080

All 879648

Currently are 15 guests and no members online