โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน"

     ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 -16.30 น.  สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จัดอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถดำเนินการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ให้บุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่มาติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงตา  ใจเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 5

Yesterday 495

Week 804

Month 11548

All 529529

Currently are 24 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 5

Yesterday 495

Week 804

Month 11548

All 529529

Currently are 24 guests and no members online