โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน"

     ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 -16.30 น.  สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จัดอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถดำเนินการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ให้บุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่มาติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงตา  ใจเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 1253

Yesterday 1170

Week 4047

Month 26546

All 885114

Currently are 27 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 1253

Yesterday 1170

Week 4047

Month 26546

All 885114

Currently are 27 guests and no members online