โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน"

     ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 -16.30 น.  สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จัดอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถดำเนินการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ให้บุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่มาติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงตา  ใจเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  itdi@kmutnb.ac.th    
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2606-2621 , 2625 ,2626
โทรสาร: 0 2587 3766

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 212

Yesterday 362

Week 1683

Month 9340

All 456022

Currently are 17 guests and 2 members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 212

Yesterday 362

Week 1683

Month 9340

All 456022

Currently are 17 guests and 2 members online

  • ikk
  • sunisa