โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : ALL Stars) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดกิจกรรมการวินิจฉัย วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร  สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เพื่อเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการ (SME Roadmap) ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเบลล่าบี จ.นนทบุรี และระหว่างวันที่ 18 - 19 และ 21 -22 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : ALL Stars) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจ SME ในระยะเริ่มต้น ให้สามารถริเริ่มและสร้างธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ และเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการ สำหรับนำไปปรับปรุงธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 1194

Yesterday 1170

Week 3988

Month 26487

All 885055

Currently are 25 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 1194

Yesterday 1170

Week 3988

Month 26487

All 885055

Currently are 25 guests and no members online