โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : ALL Stars) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดกิจกรรมการวินิจฉัย วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร  สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เพื่อเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการ (SME Roadmap) ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเบลล่าบี จ.นนทบุรี และระหว่างวันที่ 18 - 19 และ 21 -22 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : ALL Stars) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจ SME ในระยะเริ่มต้น ให้สามารถริเริ่มและสร้างธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ และเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการ สำหรับนำไปปรับปรุงธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  itdi@kmutnb.ac.th    
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2606-2621 , 2625 ,2626
โทรสาร: 0 2587 3766

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 192

Yesterday 362

Week 1663

Month 9320

All 456002

Currently are 22 guests and 3 members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 192

Yesterday 362

Week 1663

Month 9320

All 456002

Currently are 22 guests and 3 members online

  • chalida.r
  • ikk
  • bkf