กิจกรรมประกวดปลากัดสวยงามออนไลน์ (Plakad Online Competition 2021)
ในระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์
ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการกิจกรรมการพัฒนาคลัสเตอร์โกโก้ โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี 2564 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสมาคมปลากัด ได้จัดกิจกรรมประกวดปลากัดสวยงามออนไลน์ (Plakad Online Competition 2021) ในระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Page : CLUSTER PLAKAD และช่องทาง Youtube : Cluster Plakad  Competition Thailand การจัดกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการปลากัด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้เลี้ยงปลากัดในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดทำมาตรฐาน ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของสินค้าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ทั้งภายในและต่างประเทศ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคคลภายนอกได้เห็นถึงความเข้มแข็งของวงการปลากัด โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานในการเปิด มีปลากัดเข้าประกวดทั้งหมดจำนวน 666 ตัว ชิงรางวัลตามมาตรฐานที่สมาคมปลากัดได้พัฒนาขึ้นจากปี 2563 จำนวน 34 รุ่น มีการชิงแชมป์ปลากัดสีธงชาติไทย (Thai Flag Color) จำนวน 1 รุ่น มีคณะกรรมการที่เข้าร่วมในการตัดสินการประกวดครั้งนี้ จำนวน 10 ท่าน แบ่งเป็น 2 ทีม มีผู้ควบคุมการตัดสิน คือ คุณโชค เพ็งดิษฐ์ นายกสมาคมปลากัด กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สามารถรับชมกิจกรรมการประกวดได้ที่

https://www.facebook.com/100035228087989/videos/1759459170928335/

https://www.facebook.com/100035228087989/videos/546252583149189/

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  itdi@kmutnb.ac.th    
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2606-2621 , 2625 ,2626
โทรสาร: 0 2587 3766

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 181

Yesterday 362

Week 1652

Month 9309

All 455991

Currently are 27 guests and 2 members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 181

Yesterday 362

Week 1652

Month 9309

All 455991

Currently are 27 guests and 2 members online

  • ikk
  • bkf