โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ตามกรอบแนวคิด BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “BCG นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกล”

       สำนักงานอุตสาหกรรมในกลุ่ม 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการพัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ตามกรอบแนวคิด BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามแนวนโยบายการพัฒนา BCG Model ของรัฐบาลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SME ตามกรอบแนวคิด BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “BCG นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกล” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา10.00 – 12.00 น. บนแอพพลิเคชั่น zoom และเฟสบุ๊ค: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานประกอบการ SME ในการลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “BCG นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกล” โดย นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้แทนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (สาขาทุ่งสง) และเสวนาในหัวข้อ “การเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยกรอบแนวคิด BCG” โดยตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดย นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง และพิธีมอบโล่ให้กับผู้ประกอบการ Best practice จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีธนโชติ เกษตรภัณฑ์ บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด และบริษัท ภัทร ปาล์มออยล์ จำกัด โดย นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมการเสวนาดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่  

สยามรัฐ                            https://siamrath.co.th/n/284389

Ebiznews Today               https://www.ebiznewstoday.com/?p=9412

Thai Newsbiz                   http://thainewsbiz.com/archives/12149

Guide of Bangkok             http://guideofbangkok.com/archives/1933

One Dee Dee                   http://www.onedeedee.com/pr-news/57536/

สยามรัฐ                            https://www.bangkokbiznews.com/biz2u/963343

Thainewsbiz                     http://thainewsbiz.com/archives/12181

Asian News Channel1        https://www.asiannewschannel1.com/?p=1290

Mfocus News                    https://mfocusnews.com/archives/21689/

Thailand Inside News         https://thailandinsidenew.com/2021/10/01/5376097/

Manager Online                 https://mgronline.com/smes/detail/9640000097591

Post today                        https://www.posttoday.com/pr/664578   

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 882

Yesterday 1673

Week 9134

Month 21067

All 879635

Currently are 12 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 882

Yesterday 1673

Week 9134

Month 21067

All 879635

Currently are 12 guests and no members online