เปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น สรุปผลการศึกษา
“โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข”

     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น สรุปผลการศึกษาของ “โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข” ซึ่งเป็นโครงการศึกษาภายใต้ชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ซึ่งดำเนินการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล และคณะทำงาน ร่วมกับ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองทุนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแนวทางการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า รวมถึงการกำกับดูแล และการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยในอนาคต เพื่อมุ่งไปสู่ Carbon Neutrality ตามกรอบแผนพลังงานชาติที่ได้กำหนดไว้ต่อไป 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  itdi@kmutnb.ac.th    
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2606-2621 , 2625 ,2626
โทรสาร: 0 2587 3766

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 58

Yesterday 374

Week 814

Month 8471

All 455153

Currently are 6 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 58

Yesterday 374

Week 814

Month 8471

All 455153

Currently are 6 guests and no members online