ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น สรุปผลการศึกษา
“โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข”

     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น สรุปผลการศึกษาของ “โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข” ซึ่งเป็นโครงการศึกษาภายใต้ชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ซึ่งดำเนินการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล และคณะทำงาน ร่วมกับ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองทุนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแนวทางการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า รวมถึงการกำกับดูแล และการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยในอนาคต เพื่อมุ่งไปสู่ Carbon Neutrality ตามกรอบแผนพลังงานชาติที่ได้กำหนดไว้ต่อไป 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 525

Yesterday 668

Week 2190

Month 4449

All 370669

Currently are 18 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 525

Yesterday 668

Week 2190

Month 4449

All 370669

Currently are 18 guests and no members online