ประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทาง
การแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC


     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดี  ประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยนำความเห็นดังกล่าวมาประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC  ณ ห้องประชุม 405 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 172

Yesterday 363

Week 535

Month 10525

All 663013

Currently are 38 guests and one member online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 172

Yesterday 363

Week 535

Month 10525

All 663013

Currently are 38 guests and one member online

  • ssd