แต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ซึ่งเป็นสถาบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชำนาญการ ปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 125

Yesterday 363

Week 488

Month 10478

All 662966

Currently are 23 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 125

Yesterday 363

Week 488

Month 10478

All 662966

Currently are 23 guests and no members online