กิจกรรมตรวจสอบวินิจิฉัยสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และคณะทำงานได้จัดกิจกรรมตรวจสอบวินิจิฉัยสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยองค์กรเชิงลึกและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานระบบการผลิต รวมถึงสำรวจพื้นที่การปฏิบัติงานจริง รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และยืนยันสภาพปัญหาที่สำคัญ ตลอดจนศึกษากระบวนการผลิตพร้อมวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีที่ปรึกษาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบวินิจฉัยสถานประกอบการ จำนวน 2 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรี ณรงศักดิ์ สีขาว และ คุณอรรถพล รัตนะ มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังนี้

- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท บางสวรรค์ น้ำมันปาล์ม จำกัด


- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด (สาขาไทรขึง)


- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด


- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด


- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ป. พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ จำกัด


- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท พี.ซี.ปาล์ม (2550) จำกัด และบริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด


- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท สินเจริญปาล์มออยล์ จำกัด


- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท จิรัสย์ปาล์ม จำกัด


- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด


- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด


- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ออยล์ จำกัด (สาขาบางสวรรค์) และบริษัท ยูนิปาล์ม อินดัสทรี จำกัด


- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (สาขา 2)


- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (สาขาพนม) และบริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด

- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด และบริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ปาล์มทองคำ จำกัด และบริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 1201

Yesterday 1170

Week 3995

Month 26494

All 885062

Currently are 28 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 1201

Yesterday 1170

Week 3995

Month 26494

All 885062

Currently are 28 guests and no members online