กิจกรรมตรวจสอบวินิจิฉัยสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และคณะทำงานได้จัดกิจกรรมตรวจสอบวินิจิฉัยสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยองค์กรเชิงลึกและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานระบบการผลิต รวมถึงสำรวจพื้นที่การปฏิบัติงานจริง รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และยืนยันสภาพปัญหาที่สำคัญ ตลอดจนศึกษากระบวนการผลิตพร้อมวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีที่ปรึกษาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบวินิจฉัยสถานประกอบการ จำนวน 2 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรี ณรงศักดิ์ สีขาว และ คุณอรรถพล รัตนะ มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังนี้

- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท บางสวรรค์ น้ำมันปาล์ม จำกัด


- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด (สาขาไทรขึง)


- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด


- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด


- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ป. พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ จำกัด


- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท พี.ซี.ปาล์ม (2550) จำกัด และบริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด


- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท สินเจริญปาล์มออยล์ จำกัด


- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท จิรัสย์ปาล์ม จำกัด


- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด


- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด


- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ออยล์ จำกัด (สาขาบางสวรรค์) และบริษัท ยูนิปาล์ม อินดัสทรี จำกัด


- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (สาขา 2)


- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (สาขาพนม) และบริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด

- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด และบริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ปาล์มทองคำ จำกัด และบริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 499

Yesterday 821

Week 1320

Month 11046

All 504483

Currently are 31 guests and 2 members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 499

Yesterday 821

Week 1320

Month 11046

All 504483

Currently are 31 guests and 2 members online

  • sunisa
  • ssd