โครงการบรรยายพิเศษ
“การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในการใช้ชีวิตประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

      เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ  “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการใช้ชีวิตประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยทางสำนักได้กราบนมัสการ พระมหา ดร. บุญยอด สุเมโธ เจ้าอาวาสวันมัชฌันติการาม (วัดน้อย) มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างกำลังใจด้วยการอบรมเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรมากขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ณ ห้องประชุม 812 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 302

Yesterday 683

Week 1425

Month 11431

All 582683

Currently are 28 guests and one member online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 302

Yesterday 683

Week 1425

Month 11431

All 582683

Currently are 28 guests and one member online

  • ssd