โครงการบรรยายพิเศษ
“การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในการใช้ชีวิตประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

      เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ  “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการใช้ชีวิตประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยทางสำนักได้กราบนมัสการ พระมหา ดร. บุญยอด สุเมโธ เจ้าอาวาสวันมัชฌันติการาม (วัดน้อย) มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างกำลังใจด้วยการอบรมเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรมากขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ณ ห้องประชุม 812 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  itdi@kmutnb.ac.th    
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2606-2621 , 2625 ,2626
โทรสาร: 0 2587 3766

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 183

Yesterday 362

Week 1654

Month 9311

All 455993

Currently are 29 guests and 2 members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 183

Yesterday 362

Week 1654

Month 9311

All 455993

Currently are 29 guests and 2 members online

  • ikk
  • bkf