การนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

"โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC"

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดี  ประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล คณบดีคณะบริหารธุรกิจได้จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดประชุมการนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ณ ห้องประชุม ชั้น 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 345

Yesterday 366

Week 1324

Month 8573

All 579825

Currently are 34 guests and one member online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 345

Yesterday 366

Week 1324

Month 8573

All 579825

Currently are 34 guests and one member online

  • wanraweem