โครงการกิจกรรมซักซ้อมความเข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ หัวข้อ "ปัญหาอุปสรรค ที่พบในการทำงานบริการวิชาการ"

      เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรในสำนัก ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมซักซ้อมความเข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ หัวข้อ "ปัญหาอุปสรรค ที่พบในการทำงานบริการวิชาการ" โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้ประสานงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำปัญหา อุปสรรคที่พบในการทำงานมาปรึกษาและหาแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องอบรม 814 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 430

Yesterday 439

Week 1705

Month 4431

All 486096

Currently are 38 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 430

Yesterday 439

Week 1705

Month 4431

All 486096

Currently are 38 guests and no members online