โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร”

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จันทพงศ์ บูรณะชัยวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้พื้นฐานและรู้จักตัวอักษรภาษาจีนเบื้องต้น สามารถเข้าใจหลักของการประสมเสียงของระบบสัทอักษร (พินอิน) และสามารถอ่านออกเสียง ฟัง พูด สนทนาโต้ตอบภาษาจีนเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้อง 814 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 367

Yesterday 366

Week 1346

Month 8595

All 579847

Currently are 27 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 367

Yesterday 366

Week 1346

Month 8595

All 579847

Currently are 27 guests and no members online