โครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565   รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรรับรู้รับทราบ และกำหนดกิจกรรมโครงการ ในแผนปฏิบัติการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ณ ห้อง 814 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

>>> ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<<<

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 315

Yesterday 683

Week 1438

Month 11444

All 582696

Currently are 29 guests and one member online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 315

Yesterday 683

Week 1438

Month 11444

All 582696

Currently are 29 guests and one member online

  • ssd