การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม
(กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์)


      นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์พลังงาน กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์) โดยมีนายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้โรงงานควบคุม ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (EEP2018) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของกิจกรรมที่โรงงานควบคุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้จากการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับจัดทำแนวทางที่เหมาะสม ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ดำเนินการจัดการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุม อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 73

Yesterday 270

Week 73

Month 1516

All 734133

Currently are 8 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 73

Yesterday 270

Week 73

Month 1516

All 734133

Currently are 8 guests and no members online