การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม
(กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์)


      นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์พลังงาน กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์) โดยมีนายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้โรงงานควบคุม ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (EEP2018) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของกิจกรรมที่โรงงานควบคุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้จากการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับจัดทำแนวทางที่เหมาะสม ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ดำเนินการจัดการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุม อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 604

Yesterday 667

Week 2642

Month 604

All 611422

Currently are 19 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 604

Yesterday 667

Week 2642

Month 604

All 611422

Currently are 19 guests and no members online