พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยกร ไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และรองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำใบคำบรรยายลักษณะงาน การทำงานของผังงาน เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน มีแนวคิด วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ ของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนและพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 814 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 327

Yesterday 683

Week 1450

Month 11456

All 582708

Currently are 31 guests and 2 members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 327

Yesterday 683

Week 1450

Month 11456

All 582708

Currently are 31 guests and 2 members online

  • ssd
  • sbp