พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยกร ไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และรองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำใบคำบรรยายลักษณะงาน การทำงานของผังงาน เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน มีแนวคิด วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ ของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนและพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 814 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 1183

Yesterday 1170

Week 3977

Month 26476

All 885044

Currently are 27 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 1183

Yesterday 1170

Week 3977

Month 26476

All 885044

Currently are 27 guests and no members online