โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ” และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

        รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เป็นประธาน กล่าวเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ” และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร. ทวีศักดิ์  รูปสิงห์  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์ภาสกร  เรืองวานิช อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และคุณสมเกียรติ  วิชัยวัฒนา  ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการทำงานเป็นทีมและการให้บริการวิชากาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยจัดพิธีเปิดโครงการขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 90

Yesterday 515

Week 2359

Month 13451

All 558049

Currently are 12 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 90

Yesterday 515

Week 2359

Month 13451

All 558049

Currently are 12 guests and no members online