โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “ภายใต้กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/กิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กรในการซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติด้านการเงินการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำปัญหาอุปสรรคมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยมี นางวนิดา บุญสนอง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ด้านวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะและชุมชน  ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ  นางสาวบงกช ฟูตุ้ย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ร่วมให้ความรู้พร้อมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ นายเกรียงศักดิ์ ดามาพงศ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ข้อมูลวิชาการและการตลาด ได้นำเสนอเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลและการใช้งาน ณ ห้อง 814 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 57

Yesterday 515

Week 2326

Month 13418

All 558016

Currently are 19 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 57

Yesterday 515

Week 2326

Month 13418

All 558016

Currently are 19 guests and no members online