การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สำหรับผู้ใช้งานระบบ OCSB e-Service Portal
โครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB e-Service Portal)

      นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สำหรับผู้ใช้งานระบบ OCSB e-Service Portal ภายใต้โครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม แก่บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ OCSB e-Service Portal ในการลงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และการให้บริการออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และ นายสุวิน ชัยวัง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Startup Center) ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 892

Yesterday 1673

Week 9144

Month 21077

All 879645

Currently are 13 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 892

Yesterday 1673

Week 9144

Month 21077

All 879645

Currently are 13 guests and no members online