พิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การสร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา”

      รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา” พร้อมด้วย ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้ถึงความหมาย หลักการของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR)  และมีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำไปใช้พัฒนาสื่อดิจิทัลในรูปแบบสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) และนำไปต่อยอดพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้าอบรมและองค์กรในการนำเสนองานในยุคดิจิทัลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Startup Center) ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2566

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 890

Yesterday 1673

Week 9142

Month 21075

All 879643

Currently are 16 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 890

Yesterday 1673

Week 9142

Month 21075

All 879643

Currently are 16 guests and no members online