พิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ”

ผู้อำนวยการ สพอ. กล่าวปิดการฝึกอบรม

     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการวิธีการปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำภายในองค์กรซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการมลพิษน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำอันจะเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรได้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องฝึกอบรม 812 ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 876

Yesterday 1673

Week 9128

Month 21061

All 879629

Currently are 12 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 876

Yesterday 1673

Week 9128

Month 21061

All 879629

Currently are 12 guests and no members online