การประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566


      ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ระยอง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. และคณะทำงานโครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมฯ และนายเฉลิม พุ่มไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนางปนิดา บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน การประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมทั้งพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง

     ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวบรวมข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 210

Yesterday 1429

Week 3103

Month 10360

All 758155

Currently are 17 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 210

Yesterday 1429

Week 3103

Month 10360

All 758155

Currently are 17 guests and no members online