การประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566


      ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ระยอง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. และคณะทำงานโครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมฯ และนายเฉลิม พุ่มไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนางปนิดา บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน การประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมทั้งพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง

     ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวบรวมข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 7

Yesterday 913

Week 920

Month 31907

All 890475

Currently are 13 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 7

Yesterday 913

Week 920

Month 31907

All 890475

Currently are 13 guests and no members online