สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ”


      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งโครงการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และการรักษาวินัยให้กับบุคลากรของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม กองกฎหมาย กองแผนงาน กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ และอุทยานเทคโนโลยี มจพ. ณ ห้องประชุม 814 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 1214

Yesterday 1170

Week 4008

Month 26507

All 885075

Currently are 27 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 1214

Yesterday 1170

Week 4008

Month 26507

All 885075

Currently are 27 guests and no members online