การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2567-2576

  

      ดร.ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2567-2576 ภายใต้โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ระยอง รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. และคณะทำงาน เข้าร่วมเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2567–2576 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง ให้เกิดการบริหารจัดการน้ำเสียแบบบูรณาการที่เน้นการจัดการเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ และมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งชุมชนและประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองงาน ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 916

Yesterday 1673

Week 9168

Month 21101

All 879669

Currently are 17 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 916

Yesterday 1673

Week 9168

Month 21101

All 879669

Currently are 17 guests and no members online