การประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

     ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ระยอง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. และคณะทำงานโครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ บูรณาการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายเฉลิม พุ่มไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางปนิดา บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งได้พิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ.2567-2576 และ (ร่าง) คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ที่ปรึกษา) รวบรวมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง ให้สมบูรณ์ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 889

Yesterday 1673

Week 9141

Month 21074

All 879642

Currently are 16 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 889

Yesterday 1673

Week 9141

Month 21074

All 879642

Currently are 16 guests and no members online