โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ”
และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ” และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร. ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์ภาสกร เรืองวานิช อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคุณสมเกียรติ วิชัยวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปลูกจิตสำนึกต่อองค์กรในแนวทางที่ถูกต้อง เปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในสู่ภายนอก พร้อมรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีกำหนดการสัมมนาระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 ณ บ้านดินวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 1245

Yesterday 1170

Week 4039

Month 26538

All 885106

Currently are 28 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 1245

Yesterday 1170

Week 4039

Month 26538

All 885106

Currently are 28 guests and no members online