โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ คำสั่ง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยมี นางวนิดา บุญสนอง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ด้านวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะและชุมชน ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ นางสาวบงกช ฟูตุ้ย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสนธยา บุญประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และรักษาการหัวหน้าศูนย์ต่าง ๆ ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ ห้อง 814 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 1149

Yesterday 1170

Week 3943

Month 26442

All 885010

Currently are 23 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 1149

Yesterday 1170

Week 3943

Month 26442

All 885010

Currently are 23 guests and no members online