พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ. กับ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด       

     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการผลิตนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และทักษะด้านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในรูปแบบการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบอัจฉริยะ ร่วมวิจัยและพัฒนา คิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์และบุคลากรของภาคีธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถทำการค้นคว้าในโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม ร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีองค์ความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 203

Yesterday 1429

Week 3096

Month 10353

All 758148

Currently are 25 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 202

Yesterday 1429

Week 3095

Month 10352

All 758147

Currently are 25 guests and no members online