โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม”

     ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย นายดอกรัก พุ่มชื่น หัวหน้าแผนก หพคฟ-ห. กพฟพ-ห. อศค. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 3

Yesterday 913

Week 916

Month 31903

All 890471

Currently are 10 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 3

Yesterday 913

Week 916

Month 31903

All 890471

Currently are 10 guests and no members online