โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม”

     ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย นายดอกรัก พุ่มชื่น หัวหน้าแผนก หพคฟ-ห. กพฟพ-ห. อศค. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 196

Yesterday 1429

Week 3089

Month 10346

All 758141

Currently are 34 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 196

Yesterday 1429

Week 3089

Month 10346

All 758141

Currently are 34 guests and no members online