การประชุม “โครงการวิจัยและประเมินระบบนิเวศการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน”

     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “โครงการวิจัยและประเมินระบบนิเวศการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจจากผู้ใช้และผู้รับบริการ โดยศึกษาหัวข้อประเมินความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมองค์กรของสถานศึกษา (The Enterprise Architecture of School: EAS ) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน (The Digital School Administration Platform: DSAP) และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบนิเวศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน ภายใต้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (The Digital School Administration Ecosystem Under 21st Century Skills: DSAE) ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระเหนือ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 241

Yesterday 661

Week 7578

Month 20691

All 799014

Currently are 9 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 241

Yesterday 661

Week 7578

Month 20691

All 799014

Currently are 9 guests and no members online