สพอ.มจพ. รับเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ให้กับ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


     พลโท พันธุ์พังงา เลื่อนแก้ว ปลัดบัญชีทหาร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ลงนามมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นที่ปรึกษาในการให้บริการวิชาการและการวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน เพื่อหาข้อเท็จจริงหรือเหตุแห่งปัญหาของการดำเนินงาน ในกรณีที่งานภายใต้โครงการดังกล่าวไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยในการมีสวนร่วมในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 16

Yesterday 1678

Week 2607

Month 33594

All 892162

Currently are 39 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 16

Yesterday 1678

Week 2607

Month 33594

All 892162

Currently are 39 guests and no members online