สพอ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ”

    ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ” ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2567 ซึ่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการวิธีการปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำภายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการมลพิษน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำอันจะเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรได้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 21

Yesterday 1678

Week 2612

Month 33599

All 892167

Currently are 24 guests and one member online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 21

Yesterday 1678

Week 2612

Month 33599

All 892167

Currently are 24 guests and one member online

  • chalida.r