ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
1734 580500010004-20301-00002 โทรศัพท์ไร้สาย พานาโซนิค รุ่น KX-TG3551 4 กรกฎาคม 2565 งปม. 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,487.30 บาท นางสาวนิตยา รุ่งเรือง (ผู้เบิก) 12 ก.ค. 2565
1733 744000020002-20301-00028 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สีชนิดผงหมึกแบบมัลติฟังก์ชั่น Brother 18 เมษายน 2565 งปม.2565 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 21,200.00 บาท นางสาวบงกช ฟูตุ้ย (ผู้เบิก) 20 เม.ย. 2565
1732 744000120001-20301-00003 จอคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น SE2422H Image size 23.8 inches (diagonal) 18 เมษายน 2565 งปม.2565 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 6,179.25 บาท นางสาวฉัตรสุมาลย์ ลาภเวธี (ผู้เบิก) 20 เม.ย. 2565
1731 744000020002-20301-00029 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดผงหมึก เเบบมัลติฟังก์ชั่น HP รุ่น LaserJet Pro MFPM227FDW 18 เมษายน 2565 งปม.2565 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 18,000.00 บาท นางสาวกนกวรรณ ส่งเเสง (ผู้เบิก) 20 เม.ย. 2565
1730 580500010004-20301-00001 โทรศัพท์ไร้สาย สีดำ Panasonic KX-TG3611BXB 18 เมษายน 2565 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 1,390.00 บาท นางสาวชุติมา สมบูรณ์ดี (ผู้เบิก) 19 เม.ย. 2565
1729 744000010005-20301-00001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 13 มกราคม 2565 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 27,820.00 บาท นางสาวณัฐธญาณ์ ธรรมราภา (ผู้เบิก) 19 ม.ค. 2565
1728 744000090067-20301-00016 Communication module (UAR-USRP) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 189,500.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1727 744000090067-20301-00015 Communacation module (UAV-USRP) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 189,500.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1726 744000090067-20301-00014 Communacation module (UAV-USRP) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 189,500.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1725 744000090067-20301-00013 Communication module (UAV-USRP) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 189,500.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1724 744000090067-20301-00012 Communication module (Inter-UAV) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 189,500.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1723 744000090067-20301-00011 Communication module (Inter-UAV) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 189,500.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1722 744000090067-20301-00010 Communication module (Inter-UAV) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 189,500.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1721 744000090067-20301-00009 Communication module (Inter-UAV) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 189,500.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1720 744000090067-20301-00008 Peripherals (Radio) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 90,000.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1719 744000090067-20301-00007 Peripherals (Radio) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 90,000.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1718 744000060067-20301-00006 Peripherals (Radio) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 90,000.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1717 744000090067-20301-00005 Peripherals (Radio) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 90,000.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1716 744000090067-20301-00004 Software Defined Radio (SDR) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 270,000.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1715 744000090067-20301-00003 Software Defined Radio (SDR) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 270,000.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1714 744000090067-20301-00002 Software Defined Radio (SDR) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 270,000.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1713 744000090067-20301-00001 Software Defined Radio (SDR) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 270,000.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1712 744000090006-20301-00058 ค่าลิขสิทธิ์โปรเเกรมฯ Server OS S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 25,680.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1711 744000090006-20301-00057 ค่าลิขสิทธิ์โปรเเกรมฯ Simulink S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 116,600.00 บาท 23 พ.ย. 2564
1710 744000090006-20301-00056 ค่าลิขสิทธิ์โปรเเกรมฯ MATLAB S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 88,701.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1709 744000090006-20301-00055 ค่าลิขสิทธิ์โปรเเกรมฯ LABVIEW S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 104,183.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1708 744000030002-20301-00012 อุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) Harddisk SAS 2TB 2.5 7.2K 22 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 16,050.00 บาท ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1707 744000030002-20301-00011 อุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) Harddisk SAS 2TB 2.5 7.2K 22 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 16,050.00 บาท ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1706 744000030002-20301-00010 อุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) Harddisk SAS 2TB 2.5 7.2K 22 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 16,050.00 บาท ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1705 744000030002-20301-00009 อุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) Harddisk SAS 2TB 2.5 7.2K 22 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 16,050.00 บาท ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1704 744000030002-20301-00008 อุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) Harddisk SAS 2TB 2.5 7.2K 22 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 16,050.00 บาท ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1703 744000030002-20301-00007 อุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) Harddisk SAS 2TB 2.5 7.2K 22 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 16,050.00 บาท ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1702 744000030002-20301-00006 อุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) Harddisk SAS 2TB 2.5 7.2K 22 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 16,050.00 บาท ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1701 744000030002-20301-00005 อุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) Harddisk SAS 2TB 2.5 7.2K 22 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 16,050.00 บาท ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1700 744000030002-20301-00004 อุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) Harddisk SAS 2TB 2.5 7.2K 22 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 16,050.00 บาท ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1699 744000030002-20301-00003 อุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) Harddisk SAS 2TB 2.5 7.2K 22 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 16,050.00 บาท ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1698 744000030002-20301-00002 อุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) Harddisk SAS 2TB 2.5 7.2K 22 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 16,050.00 บาท ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1697 744000030002-20301-00001 อุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) Harddisk SAS 2TB 2.5 7.2K 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 16,050.00 บาท ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1696 744000010008-20301-00004 คอมพิวเตอร์ Server S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 350,000.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1695 712500020017-20301-00001 อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ Sever S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 150,000.00 บาท 23 พ.ย. 2564
1694 598500050354-20301-00004 Antenna S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,850.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1693 598500050354-20301-00003 Antenna S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,850.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1692 598500050354-20301-00002 Antenna S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,850.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1691 598500050354-20301-00001 Antenna S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,850.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1690 156000110008-20301-00004 อากาศยานไร้คนขับ (UAV) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 265,000.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1689 156000110008-20301-00003 อากาศยานไร้คนขับ (UAV) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 265,000.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1688 156000110008-20301-00002 อากาศยานไร้คนขับ (UAV) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 265,000.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1687 156000110008-20301-00001 อากาศยานไร้คนขับ (UAV) S20301-0001 ครุภัณฑ์โครงการศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบระบบตรวจจับเเละระบุตำเเหน่งเเหล่งสัญญาณฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 265,000.00 บาท นายธัชพล ริมธีระกุล (ผู้เบิก) 23 พ.ย. 2564
1686 744000010008-20301-00001 เครื่อง Sever สำหรับประมวลผลเก็บข้อมูล CPU แบบ 6 เเกนหลัก (6 Core) 30 พฤษภาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 100,000.00 บาท 23 พ.ย. 2564
1685 712500020019-20301-00001 กล่องใส่ Server เพื่อให้ทนทานต่อสภาพอากาศ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 13,000.00 บาท รศ.ดร.วิทวัส สิฏฐกุล 22 พ.ย. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 295

Yesterday 386

Week 1825

Month 7242

All 488907

Currently are 16 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 295

Yesterday 386

Week 1825

Month 7242

All 488907

Currently are 16 guests and no members online