ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
1111 4140-001-01-08/00002 พัดลมแบบตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว 30 ก.ค. 2544 1,400.00 28 ต.ค. 2564
1109 3920-005-06-08/00004 รถเข็น 23 ส.ค. 2539 909.5 27 ต.ค. 2564
1107 3670-001-02-08/00005 ชุดควบคุมเครื่องจักร CNC Advantage-400 21 ส.ค. 2549 99,510.00 1 พ.ย. 2564
1105 7440-001-04-08/00110 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Desktop G3085L 6 ก.ค. 2550 22,577.00 1 พ.ย. 2564
1104 7125-004-04-08/00001 ชั้นแฟ้ม S266 20 ก.พ. 2544 1,800.00 28 ต.ค. 2564
1103 7110-027-01-08/00002 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร DO 9155 20 ก.พ. 2544 3,750.00 20 ต.ค. 2564
1102 7110-027-01-08/00001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร DO 9155 20 ก.พ. 2544 3,750.00 27 ต.ค. 2564
1100 7110-022-03-08/00009 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่าง 20 ก.พ. 2544 6,200.00 25 ต.ค. 2564
1099 7110-018-05-08/00054 เก้าอี้ CH 006 A ยี่ห้อ LUCKY 20 ก.พ. 2544 3,950.00 1 พ.ย. 2564
1098 7110-002-11-08/00014 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 20 ก.พ. 2544 2,200.00 28 ต.ค. 2564
1097 7110-002-03-08/00032 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก (มอก.) 20 ก.พ. 2544 3,200.00 1 พ.ย. 2564
1096 9925-015-01-08/00002 พระบูชา 22 ธ.ค. 2538 - 27 ต.ค. 2564
1094 7730-005-01-08/00003 เครื่องวีดีโอเทป 17 ก.พ. 2537 11,000.00 27 ต.ค. 2564
1092 7730-003-01-08/00005 โทรทัศน์สี 17 ก.พ. 2537 23,000.00 27 ต.ค. 2564
1090 7490-011-01-08/00001 เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 12-14 แผ่น"INTIMUS" รุ 4 ก.ย. 2544 18,000.00 29 ต.ค. 2564
1087 7440-012-01-08/00015 Monitor HP Pavilion 17" LCD รุ่น vp 17 5 ก.ค. 2550 7,918.00 1 พ.ย. 2564
1086 7440-012-01-08/00014 Monitor HP Pavilion 17" LCD รุ่น vp 17 5 ก.ค. 2550 7,918.00 1 พ.ย. 2564
1084 7440-012-01-08/00012 จอมอนิเตอร์ ขนาด 17 นิ้ว Samsung 23 มี.ค. 2549 4,173.00 1 พ.ย. 2564
1080 7440-012-01-08/00008 จอมอนิเตอร์ ขนาด 17 นิ้ว Samsung 23 เม.ย. 2549 4,173.00 1 พ.ย. 2564
1063 7440-008-01-08/00004 2 Port KVM Build - in Cable PS/2 13 พ.ค. 2548 1,605.00 1 พ.ย. 2564
1062 7440-008-01-08/00003 2 Port KVM Build - in Cable PS/2 13 พ.ค. 2548 1,605.00 1 พ.ย. 2564
1061 7440-008-01-08/00002 2 Port KVM Build - in Cable PS/2 13 พ.ค. 2548 1,605.00 1 พ.ย. 2564
1046 7440-002-02-08/00020 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP LaserJet 1020 23 มี.ค. 2549 6,206.00 25 ต.ค. 2564
1045 7440-002-02-08/00019 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP LaserJet 1020 23 มี.ค. 2549 6,206.00 26 ต.ค. 2564
1044 7440-002-02-08/00018 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Printer LaserJet HP 1320) 17 ก.ย. 2547 18,190.00 1 พ.ย. 2564
1039 7440-002-02-08/00013 Printer HP LASER JET 2200 26 พ.ย. 2545 29,232.40 1 พ.ย. 2564
1036 7440-002-01-08/00018 PRINTER EPSONS Dotmatrix (LQ-300+II) 6 ก.ค. 2550 7,432.22 29 ต.ค. 2564
1028 7440-001-04-08/00100 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 23 มี.ค. 2549 17,655.00 1 พ.ย. 2564
1020 7440-001-04-08/00091 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ Pentium 4 2.8 E 17 ก.ย. 2547 29,639.00 1 พ.ย. 2564
1019 7440-001-04-08/00090 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ Pentium 4 2.8 E 17 ก.ย. 2547 29,639.00 26 ต.ค. 2564
1018 7440-001-04-08/00089 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ Pentium 4 2.8 E 17 ก.ย. 2547 29,639.00 28 ต.ค. 2564
1014 7440-001-02-08/00005 เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว(NOTEBOOK) 26 เม.ย. 2550 49,862.00 1 พ.ย. 2564
1008 7430-001-03-08/00001 เครื่องพิมพ์ดีดอิเลคทรอนิค (รับโอนจากบัณฑิต 30/9/4 14 ก.พ. 2533 25,000.00 27 ต.ค. 2564
1007 7420-001-01-08/00006 เครื่องคำนวณเลข 12 ม.ค. 2537 4,500.00 29 ต.ค. 2564
1006 7420-001-01-08/00005 เครื่องคำนวณเลข 12 ม.ค. 2537 4,500.00 1 พ.ย. 2564
1005 7420-001-01-08/00004 เครื่องคำนวณเลข 29 ม.ค. 2536 5,000.00 1 พ.ย. 2564
1004 7195-008-02-08/00001 ตู้ไม้สำหรับโชว์ 2 ชั้น แบบกระจกบานเลือน ขนาด 1.50 14 เม.ย. 2546 9,630.00 28 ต.ค. 2564
1003 7195-004-01-08/00002 เคาน์เตอร์ 20 ต.ค. 2537 7,500.00 1 พ.ย. 2564
1002 7195-001-01-08/00001 บอร์ดเสียบอักษร FUJI โครงสแตนเลส 20 พ.ย. 2544 12,915.65 25 ต.ค. 2564
1001 7125-006-03-08/00001 ชั้นไม้วางเอกสาร 20 มิ.ย. 2537 995.1 29 ต.ค. 2564
1000 7125-004-03-08/00002 ชั้นเหล็กสำหรับวางของ 17 ก.ย. 2540 2,680.00 27 ต.ค. 2564
999 7125-002-10-08/00004 ตู้เหล็กสำหรับเก็บกุณแจ 6 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 1,300.-บาท 2 พ.ย. 2564
997 7110-029-03-08/00257 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 20 ต.ค. 2564
996 7110-029-03-08/00256 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 27 ต.ค. 2564
995 7110-029-03-08/00255 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 27 ต.ค. 2564
994 7110-029-03-08/00254 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 20 ต.ค. 2564
993 7110-029-03-08/00253 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 1 พ.ย. 2564
992 7110-029-03-08/00252 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 20 ต.ค. 2564
991 7110-029-03-08/00251 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 20 ต.ค. 2564
990 7110-029-03-08/00250 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 27 ต.ค. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 286

Yesterday 386

Week 1816

Month 7233

All 488898

Currently are 19 guests and one member online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 286

Yesterday 386

Week 1816

Month 7233

All 488898

Currently are 19 guests and one member online

  • chalida.r