ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
989 7110-029-03-08/00249 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 20 ต.ค. 2564
988 7110-029-03-08/00248 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 27 ต.ค. 2564
987 7110-029-03-08/00247 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 1 พ.ย. 2564
986 7110-029-03-08/00246 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 20 ต.ค. 2564
984 7110-029-03-08/00244 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 20 ต.ค. 2564
983 7110-029-03-08/00243 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 15 พ.ย. 2564
981 7110-029-03-08/00241 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 20 ต.ค. 2564
980 7110-029-03-08/00240 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 26 ต.ค. 2564
979 7110-029-03-08/00239 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 27 ต.ค. 2564
978 7110-029-03-08/00238 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 20 ต.ค. 2564
977 7110-029-03-08/00237 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 27 ต.ค. 2564
976 7110-029-03-08/00236 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 27 ต.ค. 2564
975 7110-029-03-08/00235 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 26 ต.ค. 2564
974 7110-029-03-08/00234 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 27 ต.ค. 2564
973 7110-029-03-08/00233 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 27 ต.ค. 2564
972 7110-029-03-08/00232 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 20 ต.ค. 2564
970 7110-029-03-08/00230 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 20 ต.ค. 2564
969 7110-029-03-08/00229 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 20 ต.ค. 2564
968 7110-029-03-08/00228 เก้าอี้สัมมนา 29 พ.ย. 2539 - 27 ต.ค. 2564
960 7110-029-02-08/00278 เก้าอี้ประชุม 16 มิ.ย. 2537 320 27 ต.ค. 2564
959 7110-029-02-08/00277 เก้าอี้ประชุม 16 มิ.ย. 2537 320 27 ต.ค. 2564
954 7110-029-02-08/00272 เก้าอี้ประชุม 20 ต.ค. 2537 320 5 พ.ย. 2564
949 7110-029-02-08/00267 เก้าอี้ประชุม 20 ต.ค. 2537 320 27 ต.ค. 2564
945 7110-029-02-08/00263 เก้าอี้ประชุม 20 ต.ค. 2537 320 27 ต.ค. 2564
944 7110-029-02-08/00262 เก้าอี้ประชุม 20 ต.ค. 2537 320 27 ต.ค. 2564
941 7110-029-02-08/00258 เก้าอี้ประชุม 18 พ.ย. 2535 320 27 ต.ค. 2564
924 7110-024-01-08/00001 ตู้ไม้เก็บเอกสาร 31 มี.ค. 2535 2,800.00 27 ต.ค. 2564
923 7110-023-01-08/00094 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 17 ก.ย. 2540 1,750.00 29 ต.ค. 2564
922 7110-023-01-08/00093 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 17 ก.ย. 2540 1,750.00 15 พ.ย. 2564
921 7110-023-01-08/00089 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 16 ก.ย. 2539 3,300.00 27 ต.ค. 2564
920 7110-023-01-08/00088 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 16 ก.ย. 2539 3,300.00 27 ต.ค. 2564
919 7110-023-01-08/00087 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 28 มิ.ย. 2539 3,300.00 27 ต.ค. 2564
918 7110-023-01-08/00086 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 28 มิ.ย. 2539 3,300.00 29 ต.ค. 2564
917 7110-023-01-08/00083 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 พ.ค. 2538 3,300.00 29 ต.ค. 2564
916 7110-023-01-08/00082 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 พ.ค. 2538 3,300.00 27 ต.ค. 2564
915 7110-023-01-08/00081 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 29 ส.ค. 2537 3,300.00 29 ต.ค. 2564
914 7110-023-01-08/00080 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 29 ส.ค. 2537 3,300.00 5 พ.ย. 2564
913 7110-023-01-08/00079 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 29 ส.ค. 2537 3,300.00 27 ต.ค. 2564
912 7110-023-01-08/00078 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7 มิ.ย. 2537 3,300.00 27 ต.ค. 2564
911 7110-023-01-08/00077 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7 มิ.ย. 2537 3,300.00 27 ต.ค. 2564
910 7110-023-01-08/00076 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7 มิ.ย. 2537 3,300.00 27 ต.ค. 2564
909 7110-023-01-08/00075 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ต.ค. 2537 4,200.00 27 ต.ค. 2564
908 7110-023-01-08/00074 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ต.ค. 2537 4,200.00 27 ต.ค. 2564
907 7110-023-01-08/00073 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 16 ม.ค. 2537 3,300.00 27 ต.ค. 2564
906 7110-023-01-08/00072 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 16 ม.ค. 2537 3,300.00 27 ต.ค. 2564
905 7110-023-01-08/00071 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ม.ค. 2536 3,400.00 27 ต.ค. 2564
904 7110-023-01-08/00070 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ม.ค. 2536 3,400.00 27 ต.ค. 2564
903 7110-023-01-08/00069 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 12 ธ.ค. 2534 2,200.00 29 ต.ค. 2564
902 7110-023-01-08/00055 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก.) 13 ก.ย. 2544 3,103.00 27 ต.ค. 2564
901 7110-023-01-08/00051 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) 13 ต.ค. 2543 3,200.00 27 ต.ค. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 279

Yesterday 386

Week 1809

Month 7226

All 488891

Currently are 15 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 279

Yesterday 386

Week 1809

Month 7226

All 488891

Currently are 15 guests and no members online