ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
900 7110-023-01-08/00050 ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 22 ก.พ. 2543 3,200.00 27 ต.ค. 2564
899 7110-023-01-08/00049 ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 22 ก.พ. 2543 3,200.00 1 พ.ย. 2564
898 7110-023-01-08/00048 ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 22 ก.พ. 2543 3,200.00 27 ต.ค. 2564
897 7110-023-01-08/00047 ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 22 ก.พ. 2543 3,200.00 27 ต.ค. 2564
896 7110-023-01-08/00046 ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 22 ก.พ. 2543 3,200.00 27 ต.ค. 2564
895 7110-023-01-08/00045 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 25 ก.พ. 2542 3,300.00 27 ต.ค. 2564
894 7110-023-01-08/00044 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 25 ก.พ. 2542 3,300.00 27 ต.ค. 2564
893 7110-023-01-08/00043 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 1 ก.ค. 2541 3,300.00 27 ต.ค. 2564
892 7110-023-01-08/00042 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 1 ก.ค. 2541 3,300.00 29 ต.ค. 2564
891 7110-023-01-08/00041 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 1 ก.ค. 2541 3,300.00 27 ต.ค. 2564
890 7110-022-03-08/00027 ตู้บานเลื่อน 9 ก.ค. 2540 5,620.00 1 พ.ย. 2564
889 7110-022-03-08/00026 ตู้บานเลื่อน 9 ก.ค. 2540 5,620.00 29 ต.ค. 2564
888 7110-022-03-08/00025 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 16 ก.ย. 2539 4,280.00 25 ต.ค. 2564
887 7110-022-03-08/00024 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 มิ.ย. 2539 4,280.00 15 พ.ย. 2564
885 7110-022-03-08/00022 ตู้บานเลื่อน 31 พ.ค. 2538 4,166.00 4 พ.ย. 2564
884 7110-022-03-08/00021 ตู้เอกสาร 20 มิ.ย. 2537 3,900.00 29 ต.ค. 2564
882 7110-022-03-08/00019 ตู้เอกสาร 20 มิ.ย. 2537 3,900.00 1 พ.ย. 2564
881 7110-022-03-08/00018 ตู้เอกสาร 20 มิ.ย. 2537 3,900.00 29 ต.ค. 2564
880 7110-022-03-08/00008 ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 22 ก.พ. 2543 5,300.00 28 ต.ค. 2564
877 7110-022-03-08/00005 ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 22 ก.พ. 2543 5,300.00 1 พ.ย. 2564
875 7110-022-02-08/00004 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 25 ก.พ. 2542 3,174.00 15 พ.ย. 2564
874 7110-022-01-08/00042 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 2 ชั้นพร้อมฐานรอง ขนาด 6 ฟ 21 พ.ย. 2548 8,677.70 25 ต.ค. 2564
873 7110-022-01-08/00041 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 2 ชั้นพร้อมฐานรอง ขนาด 6 ฟ 21 พ.ย. 2548 8,677.70 26 ต.ค. 2564
872 7110-022-01-08/00039 ตู้บานเลื่อนกระจก 11 ก.ค. 2540 3,010.00 27 ต.ค. 2564
871 7110-022-01-08/00038 ตู้บานเลื่อน 28 ม.ค. 2537 5,724.00 25 ต.ค. 2564
870 7110-022-01-08/00037 ตู้บานเลื่อน 4 พ.ค. 2536 2,800.00 1 พ.ย. 2564
867 7110-022-01-08/00034 ตู้บานเลื่อนกระจก 18 พ.ย. 2535 2,800.00 1 พ.ย. 2564
866 7110-018-12-08/00001 เก้าอี้ 5 ขา 26 พ.ย. 2545 900 1 พ.ย. 2564
865 7110-018-10-08/00002 ชุดรับแขก 25 ต.ค. 2539 จำนวนเงิน 11,812.80.-บาท 20 ต.ค. 2564
863 7110-018-09-08/00004 เก้าอี้โพลี่แถว 23 มิ.ย. 2540 2,340.00 28 ต.ค. 2564
862 7110-018-09-08/00003 เก้าอี้โพลี่แถว 23 มิ.ย. 2540 2,340.00 28 ต.ค. 2564
861 7110-018-09-08/00002 เก้าอี้โพลี่แถว 23 มิ.ย. 2540 2,340.00 28 ต.ค. 2564
860 7110-018-09-08/00001 เก้าอี้โพลี่แถว 23 มิ.ย. 2540 2,340.00 28 ต.ค. 2564
857 7110-018-05-08/00073 เก้าอี้ 8 พ.ย. 2536 650 29 ต.ค. 2564
856 7110-018-05-08/00072 เก้าอี้ 18 พ.ย. 2535 1,500.00 1 พ.ย. 2564
853 7110-018-05-08/00069 เก้าอี้ 18 พ.ย. 2535 3,000.00 1 พ.ย. 2564
852 7110-018-05-08/00068 เก้าอี้ 18 พ.ย. 2535 3,000.00 1 พ.ย. 2564
851 7110-018-05-08/00067 เก้าอี้ 18 พ.ย. 2535 650 29 ต.ค. 2564
848 7110-016-05-08/00002 โต๊ะ 18 พ.ย. 2535 2,450.00 27 ต.ค. 2564
846 7110-016-04-08/00002 โต๊ะทำงาน 23 ธ.ค. 2535 7,100.00 1 พ.ย. 2564
845 7110-016-03-09/00080 โต๊ะทำงาน (ปรับบัญชีห้องอธิการ ปี 42) 17 มี.ค. 2536 4,000.00 1 พ.ย. 2564
843 7110-016-03-08/00018 โต๊ะทำงาน 30 ก.ค. 2535 3,800.00 1 พ.ย. 2564
842 7110-016-03-08/00017 โต๊ะทำงาน 30 ก.ค. 2535 3,800.00 1 พ.ย. 2564
841 7110-016-03-08/00016 โต๊ะทำงาน 30 ก.ค. 2535 3,800.00 1 พ.ย. 2564
839 7110-016-03-08/00014 โต๊ะทำงาน 23 ธ.ค. 2535 4,000.00 1 พ.ย. 2564
837 7110-016-03-08/00011 โต๊ะทำงาน 13 ก.ย. 2534 4,800.00 1 พ.ย. 2564
836 7110-016-03-08/00010 โต๊ะทำงานระดับ 7- 9 17 มิ.ย. 2541 4,500.00 1 พ.ย. 2564
835 7110-016-02-08/00063 โต๊ะทำงาน 2 ก.ย. 2534 - 1 พ.ย. 2564
834 7110-016-02-08/00061 โต๊ะทำงาน 24 มี.ค. 2538 2,300.00 1 พ.ย. 2564
832 7110-016-02-08/00058 โต๊ะทำงาน 24 มี.ค. 2538 2,300.00 1 พ.ย. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 271

Yesterday 386

Week 1801

Month 7218

All 488883

Currently are 19 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 271

Yesterday 386

Week 1801

Month 7218

All 488883

Currently are 19 guests and no members online