ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
748 7110-002-03-08/00044 ตู้เก็บเอกสาร 4 มิ.ย. 2539 3,300.00 27 ต.ค. 2564
746 7110-002-03-08/00042 ตู้เก็บเอกสาร 4 มิ.ย. 2539 3,300.00 29 ต.ค. 2564
743 7110-002-03-08/00039 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 16 ส.ค. 2537 2,300.00 27 ต.ค. 2564
742 7110-002-03-08/00038 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชัก 2 มิ.ย. 2535 จำนวน 2,200.00 บาท 1 พ.ย. 2564
740 7110-002-03-08/00036 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 มิ.ย. 2535 2,200.00 1 พ.ย. 2564
739 7110-002-03-08/00033 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก (มอก.) 13 ก.ย. 2544 3,103.00 29 ต.ค. 2564
738 7110-001-01-08/00001 ตู้เตี้ยใต้หน้าต่าง (ทั้งหมด 201.5 ตรม.ๆ ละ 3260 บ 24 เม.ย. 2539 274,655.00 2 พ.ย. 2564
734 6730-004-01-08/00002 เครื่องฉายสไลด์ 13 ธ.ค. 2537 15,000.00 27 ต.ค. 2564
724 6625-002-19-08/00002 ชุดแหล่งจ่ายไฟมาตราฐาน ประกอบด้วย 3 ก.ค. 2539 - 4 พ.ย. 2564
722 6625-002-03-08/00003 เครื่องวัดสัณญาณแบบดิจิตอล (PREMA Mod.8017) 26 ก.ค. 2539 - 4 พ.ย. 2564
718 5805-001-01-08/00045 โทรศัพท์ "PANASONIC" รุ่น KX - TS 500 27 พ.ย. 2546 888.1 29 ต.ค. 2564
710 5670-003-01-08/00004 ประตูเหล็กม้วน 24 มิ.ย. 2542 10,800.00 28 ต.ค. 2564
709 5670-003-01-08/00003 ประตูเหล็กม้วน 24 มิ.ย. 2542 10,800.00 28 ต.ค. 2564
708 5670-003-01-08/00002 ประตูเหล็กม้วน 24 มิ.ย. 2542 10,800.00 28 ต.ค. 2564
707 5670-003-01-08/00001 ประตูเหล็กม้วน 24 มิ.ย. 2542 10,800.00 28 ต.ค. 2564
706 4310-001-01-08/00002 ปั๊มลม 29 ธ.ค. 2537 - 28 ต.ค. 2564
705 4140-002-01-08/00058 พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว HATARI 4 พ.ค. 2548 980 1 พ.ย. 2564
702 4140-002-01-08/00055 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 1 พ.ย. 2564
699 4140-002-01-08/00051 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 27 ต.ค. 2564
694 4140-002-01-08/00046 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 28 ต.ค. 2564
692 4140-002-01-08/00044 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 1 พ.ย. 2564
691 4140-002-01-08/00043 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 1 พ.ย. 2564
689 4140-002-01-08/00041 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 27 ต.ค. 2564
687 4140-002-01-08/00039 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 20 ต.ค. 2564
686 4140-002-01-08/00038 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 28 ต.ค. 2564
685 4140-002-01-08/00037 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 2 พ.ย. 2564
681 4140-002-01-08/00033 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 28 ต.ค. 2564
680 4140-002-01-08/00032 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 27 ต.ค. 2564
679 4140-002-01-08/00031 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 28 ต.ค. 2564
678 4140-002-01-08/00030 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 1 พ.ย. 2564
677 4140-002-01-08/00029 พัดลมดูดอากาศ 13 มี.ค. 2538 - 20 ต.ค. 2564
619 2310-004-01-08/00003 รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 24 ส.ค. 2549 จำนวนเงิน 995,000.00 บาท 3 พ.ย. 2564
601 7440-001-04-08/00093 เครื่องคอมพิวเตอร์ ACER ASPIRE T 630 27 มิ.ย. 2548 41,730.00 1 พ.ย. 2564
598 7125-002-10-08/00003 ตู้เหล็กสำหรับเก็บกุณแจ 6 พ.ย. 2539 1,300.00 2 พ.ย. 2564
597 7125-002-02-08/00003 ตู้เก็บอุปกรณ์ 28 ก.ค. 2541 1,470.00 3 พ.ย. 2564
596 7125-002-02-08/00002 ตู้เก็บอุปกรณ์ 28 มิ.ย. 2541 4,035.00 25 ต.ค. 2564
595 7110-032-01-08/00001 ตู้เก็บเอกสารแบบมีล้อเลื่อน 28 ก.ค. 2541 1,970.00 1 พ.ย. 2564
594 7110-023-01-08/00057 ตู้บานเปิดชนิด 2 บานพร้อมชั้นวางเอกสาร 1 พ.ย. 2538 จำนวนเงิน 4,297.50 บาท 25 ต.ค. 2564
593 7110-023-01-08/00056 ตู้บานเปิดชนิด 2 บานพร้อมชั้นวางเอกสาร 1 พ.ย. 2538 จำนวนเงิน 2,432.50 บาท 25 ต.ค. 2564
592 7110-022-03-08/00011 ตู้บานเลื่อนทึบ รุ่น-014 (ชั้น 2 แผ่น) ขนาด 4 ฟุต 1 ก.ย. 2537 จำนวนเงิน 2,810.00 บาท 27 ต.ค. 2564
591 7110-020-01-08/00001 เก้าอี้ปฏิบัติการ รุ่น CH-0664 31 ก.ค. 2541 จำนวนเงิน 1,405.00 บาท 20 ต.ค. 2564
590 7110-018-05-08/00061 เก้าอี้มีท้าวแขน CH-701 22 ก.ย. 2540 จำนวนเงิน 2,508.00 บาท 27 ต.ค. 2564
585 7110-017-01-08/00008 โต๊ะปฏิบัติการ รุ่น DH 20 LE ขนาด 1200.800.750 มม. 24 ม.ค. 2539 จำนวนเงิน 3,350.00 บาท 1 พ.ย. 2564
584 7110-017-01-08/00007 โต๊ะปฏิบัติการ รุ่น DH 14 LE ขนาด 1200.800.750 มม. 24 ม.ค. 2539 จำนวนเงิน 4,275.00 บาท 1 พ.ย. 2564
583 7110-017-01-08/00005 โต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการ รุ่น ดีซี-7590 31 ก.ค. 2541 จำนวนเงิน 2,325.00 บาท 20 ต.ค. 2564
582 7110-017-01-08/00004 โต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการ รุ่น ดี2-75120แอล 31 ก.ค. 2541 จำนวนเงิน 3,780.00 บาท 20 ต.ค. 2564
581 7110-017-01-08/00003 โต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการ รุ่น ดี2-75120อาร์ 31 ก.ค. 2541 จำนวนเงิน 3,800.00 บาท 20 ต.ค. 2564
578 7110-007-02-08/00075 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 27 มิ.ย. 2548 จำนวนเงิน 2,140.00 บาท 1 พ.ย. 2564
577 7110-002-11-08/00023 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 15 ลิ้นชัก "VICTORY" 22 เม.ย. 2547 จำนวนเงิน 2,200.00 บาท 1 พ.ย. 2564
576 7110-002-10-08/00001 ตู้เก็บเอกสาร 12 ลิ้นชัก ขนาด A4 รุ่น เอฟเอ-412 28 ก.ค. 2541 จำนวนเงิน 1,207.50 บาท 26 ต.ค. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 283

Yesterday 386

Week 1813

Month 7230

All 488895

Currently are 18 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 283

Yesterday 386

Week 1813

Month 7230

All 488895

Currently are 18 guests and no members online