ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ทำรายการ
437 7110-029-03-08/00198 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
436 7110-029-03-08/00197 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
435 7110-029-03-08/00196 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
434 7110-029-03-08/00195 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
433 7110-029-03-08/00194 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
432 7110-029-03-08/00193 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
431 7110-029-03-08/00192 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
430 7110-029-03-08/00191 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
429 7110-029-03-08/00190 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
428 7110-029-03-08/00189 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
427 7110-029-03-08/00188 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
426 7110-029-03-08/00187 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
425 7110-029-03-08/00186 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
424 7110-029-03-08/00185 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
423 7110-029-03-08/00184 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
422 7110-029-03-08/00183 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
421 7110-029-03-08/00182 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
420 7110-029-03-08/00181 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
419 7110-029-03-08/00180 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
418 7110-029-03-08/00179 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
417 7110-029-03-08/00178 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
416 7110-029-03-08/00177 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
415 7110-029-03-08/00176 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
414 7110-029-03-08/00175 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
413 7110-029-03-08/00174 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
412 7110-029-03-08/00173 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
411 7110-029-03-08/00172 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
410 7110-029-03-08/00171 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
409 7110-029-03-08/00170 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
408 7110-029-03-08/00169 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
407 7110-029-03-08/00168 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
406 7110-029-03-08/00167 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
405 7110-029-03-08/00166 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
404 7110-029-03-08/00165 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
403 7110-029-03-08/00164 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
402 7110-029-03-08/00163 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
401 7110-029-03-08/00162 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
400 7110-029-03-08/00161 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
399 7110-029-03-08/00160 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
398 7110-029-03-08/00159 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
397 7110-029-03-08/00158 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
396 7110-029-03-08/00157 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
395 7110-029-03-08/00156 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
394 7110-029-03-08/00155 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
393 7110-029-03-08/00154 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
392 7110-029-03-08/00153 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
391 7110-029-03-08/00152 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
390 7110-029-03-08/00151 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
388 7110-029-03-08/00149 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
387 7110-029-03-08/00148 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 5

Yesterday 262

Week 267

Month 2370

All 232439

Currently are 3 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 5

Yesterday 262

Week 267

Month 2370

All 232439

Currently are 3 guests and no members online