ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
509 7195-010-01-08/00030 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
508 7195-010-01-08/00029 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
507 7195-010-01-08/00028 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
506 7195-010-01-08/00027 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
505 7195-010-01-08/00026 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
504 7195-010-01-08/00025 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
503 7195-010-01-08/00024 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
501 7195-010-01-08/00022 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
500 7195-010-01-08/00021 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
499 7195-010-01-08/00020 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
498 7195-010-01-08/00019 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
497 7195-010-01-08/00018 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
495 7195-010-01-08/00016 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
493 7195-010-01-08/00014 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
492 7195-010-01-08/00013 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
491 7195-010-01-08/00012 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
489 7195-010-01-08/00010 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
488 7195-010-01-08/00009 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
487 7195-010-01-08/00008 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
486 7195-010-01-08/00007 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 5 พ.ย. 2564
485 7195-010-01-08/00006 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
484 7195-010-01-08/00005 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
483 7195-010-01-08/00004 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 5 พ.ย. 2564
482 7195-010-01-08/00003 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
481 7195-010-01-08/00002 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
480 7195-010-01-08/00001 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 840.00 บาท 27 ต.ค. 2564
479 7125-006-04-08/00004 ชั้นเอนกประสงค์ SK.1624 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 750.00 บาท 25 ต.ค. 2564
478 7125-006-04-08/00003 ชั้นเอนกประสงค์ SK.1624 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 750.00 บาท 29 ต.ค. 2564
472 7125-004-03-08/00001 ชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ ขนาด 914.610.1249 มม. 14 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,550.00 บาท 27 ต.ค. 2564
471 7125-002-02-08/00005 ชุดเครื่องเสียง RACK"LOCAL" 25 พ.ค. 2541 จำนวนเงิน 13,750.00 บาท 25 ต.ค. 2564
470 7125-002-02-08/00004 ชุดเครื่องเสียง RACK"LOCAL" 25 พ.ค. 2541 จำนวนเงิน 13,750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
469 7110-033-01-08/00002 ชั้นวางเครื่องฉายแผ่นใส 4 ก.ค. 2539 650 29 ต.ค. 2564
468 7110-033-01-08/00001 ชั้นวางเครื่องฉายแผ่นใส 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 650.00 บาท 26 ต.ค. 2564
467 7110-031-01-08/00002 ตู้วางวีดีโอ 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 4,620.00 บาท 27 ต.ค. 2564
466 7110-029-03-08/00227 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564
465 7110-029-03-08/00226 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564
464 7110-029-03-08/00225 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 5 พ.ย. 2564
463 7110-029-03-08/00224 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564
462 7110-029-03-08/00223 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 27 ต.ค. 2564
461 7110-029-03-08/00222 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 27 ต.ค. 2564
460 7110-029-03-08/00221 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 5 พ.ย. 2564
459 7110-029-03-08/00220 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564
458 7110-029-03-08/00219 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564
457 7110-029-03-08/00218 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564
456 7110-029-03-08/00217 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564
455 7110-029-03-08/00216 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564
454 7110-029-03-08/00215 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564
453 7110-029-03-08/00214 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564
452 7110-029-03-08/00213 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564
451 7110-029-03-08/00212 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 1 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 298

Yesterday 386

Week 1828

Month 7245

All 488910

Currently are 28 guests and one member online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 298

Yesterday 386

Week 1828

Month 7245

All 488910

Currently are 28 guests and one member online

  • chalida.r