ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
1684 744000090006-20301-00007 โปรเเกรม (Software) 2 ระบบ 9 มีนาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 8,133,820.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1683 744000090006-20301-00006 โปรเเกรม (Software) จำนวน 2 ระบบ 12 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 836,950.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1682 744000010004-20301-00028 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion Power 690-0018D 12 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 35,984.10 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1681 744000010002-20301-00010 Notebook Asus FX504GE-E4062T 12 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 34,898.05 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1680 744000010002-20301-00009 Notebook Asus FX504GE-E4062T 12 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 34,898.05 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1679 596200030068-20301-00001 Merging Unit PBCU (Coupler, 2 Incoming, 2 Outgoing) 11 มกราคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 99,000.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1678 744000090006-20301-00014 Windows Server 2019 Device CAL (8 Users) 3 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 10,272.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1677 744000090006-20301-00013 Windows Server 2019 Device CAL (8 Users) 3 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 10,272.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1676 744000090006-20301-00012 Windows Server 2019 Device CAL (8 Users) 3 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 10,272.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1675 744000090006-20301-00011 Windows Server 2019 Device CAL (8 Users) 3 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 10,272.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1674 744000090006-20301-00010 Windows Server 2019 Device CAL (8 Users) 3 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 10,272.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1673 744000090006-20301-00009 Windows Server 2019 Device CAL (8 Users) 3 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 10,272.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1672 744000090006-20301-00008 Windows Server 2019 Device CAL (8 Users) 3 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 10,272.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1671 744000010008-20301-00002 เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Sever Dell PowerEdge T30 E3-1225v5 (SNST30PRO) 3 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 34,240.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1670 744000010002-20301-00016 เครื่องคอมพิวเตอร์เเล็ปท็อป Mobile Workstation Mobile Precision3541XCTO BASE 3 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 114,490.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 22 พ.ย. 2564
1669 744000010002-20301-00015 เครื่องคอมพิวเตอร์เเล็ปท็อป Mobile Workstation Mobile Precision3541XCTO BASE 3 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 114,490.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 15 พ.ย. 2564
1668 660500140479-20301-00001 คอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่าง ๆ 20 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,530,635.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 15 พ.ย. 2564
1667 611000100018-20301-00001 USP 900VA APC BR900GI (LCD) 3 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 6,313.00 บาท รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล (ผู้เบิก) 15 พ.ย. 2564
1666 7110023010800093 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 22 กันยายน 2540 เงินรายได้ เป็นจำนวนเงิน 1,750.00 บาท 15 พ.ย. 2564
1665 744000020015-20301-00001 เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ EPSON LQ-310 13 พ.ค. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 8,624.20 บาท 29 ต.ค. 2564
1664 744000020002-20301-00027 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ชนิดผงหมึกเเบบมัลติฟังก์ชั่น Brother รุ่น MFC-L3750CDW 24 มี.ค. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนฯ จำนวนเงิน 20,688.45 บาท 26 ต.ค. 2564
1663 744000020002-20301-00026 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ชนิดผงหมึกเเบบมัลติฟังก์ชั่น Brother รุ่น MFC-L3750CDW 24 มี.ค. 2564 งปม.ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนฯ จำนวนเงิน 20,688.45 บาท 25 ต.ค. 2564
1662 744000020002-20301-00025 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดผงหมึกเเบบมัลติฟังก์ชั่น HP รุ่น Laserjet Pro MFPM227FDW 24 มี.ค. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัย จำนวนเงิน 14,632.25 บาท 26 ต.ค. 2564
1661 744000020002-20301-00024 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดผงหมึกเเบบมัลติฟังก์ชั่น HP รุ่น Laserjet Pro MFPM227FDW 24 มี.ค. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนฯ จำนวนเงิน 14,632.25 บาท 26 ต.ค. 2564
1660 711000180005-20301-00028 เก้าอี้สำนักงาน บุหนัง PVC ขาอลูมิเนียม ขนาด68x61x90 ซม. 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 4,547.50 บาท 28 ต.ค. 2564
1659 711000220008-20301-00004 ตู้สอด 2 ลิ้นชัก ขนาด 47x40x60 ซม. 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 2,728.50 บาท 28 ต.ค. 2564
1658 711000160005-20301-00030 โต๊ะต่อข้าง ขนาด 50x100x75 ซม. 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 2,247.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1657 711000160005-20301-00026 โต๊ะทำงานขาเหล็กกระจกใสวางบนTOPโต๊ะ ปุ่ม PVC 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 4,494.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1656 711000180005-20301-00027 เก้าอี้สำนักงาน บุผนัง PVC ขาอลูมิเนียม ขนาด68x61x90 ซม. 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 4,547.50 บาท 28 ต.ค. 2564
1655 711000220008-20301-00003 ตู้สอด 2 ลิ้นชัก ขนาด 47x40x60 ซม. 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 2,728.50 บาท 28 ต.ค. 2564
1654 711000160005-20301-00029 โต๊ะต่อข้าง ขนาด 50x100x75 ซม. 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 2,247.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1653 711000160005-20301-00025 โต๊ะทำงานขาเหล็กกระจกใสวางบนTOPโต๊ะ ปุ่ม PVC 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 4,494 บาท 28 ต.ค. 2564
1652 711000180005-20301-00026 เก้าอี้สำนักงาน บุหนัง PVC ขาอลูมิเนียม ขนาด68x61x90 ซม. 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 4,547.50 บาท 28 ต.ค. 2564
1651 711000220008-20301-00002 ตู้สอด 2 ลิ้นชัก ขนาด 47x40x60 ซม. 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 2,728.50 บาท 28 ต.ค. 2564
1650 711000160005-20301-00028 โต๊ะต่อข้าง ขนาด 50x100x75 ซม. 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 2,247.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1649 711000160005-20301-00024 โต๊ะทำงานขาเหล็กกระจกใสวางบนTOPโต๊ะ ปุ่ม PVC 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 4,494.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1648 711000180005-20301-00025 เก้าอี้สำนักงาน บุหนัง PVC ขาอลูมิเนียม ขนาด68x61x90 ซม. 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 4,547.50 บาท 28 ต.ค. 2564
1647 711000220008-20301-00001 ตู้สอด 2 ลิ้นชัก ขนาด 47x40x60 ซม. 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 2,728.50 บาท 25 ต.ค. 2564
1646 711000160005-20301-00027 โต๊ะต่อข้าง ขนาด 50x100x75 ซม. 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 2,247.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1645 711000160005-20301-00023 โต๊ะทำงานขาเหล็กกระจกใสวางบนTOPโต๊ะ ปุ่ม PVC 17 ก.พ. 2564 งปม. ปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวนเงิน 4,494.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1643 773000030001-20301-00015 โทรทัศน์ 60 นิ้ว UHD Smart 4K LG 60UN7100 15 ก.พ. 2564 (งปม. ปี พ.ศ. 2564) เงินเหลือจ่าย - เงินอุดหนุนการวิจัยฯ เป็นจำนวนเงิน 19,206.50 บาท 27 ต.ค. 2564
1642 411000020001-20301-00001 เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น 15 ม.ค. 2564 เงินเหลือจ่าย - บริการวิชาการ (งปม. ปี พ.ศ. 2564) จำนวนเงิน 8,239.00 บาท 2 พ.ย. 2564
1641 773000030001-20301-00014 โทรทัศน์ 60 นิ้ว UHD Smart 4K LG 60UM7100 15 ม.ค. 2564 เงินเหลือจ่าย - บริการวิชาการ (งปม. ปี พ.ศ. 2564) จำนวนเงิน 19,206.50 บาท 26 ต.ค. 2564
1640 744000010004-20301-00064 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 13 ม.ค. 2564 (งปม.ปี พ.ศ. 2564) เงินเหลือจ่าย-บริการวิชาการ จำนวนเงิน 24,610.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1639 744000010004-20301-00071 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 13 ม.ค. 2564 (งปม.ปี พ.ศ. 2564) เงินเหลือจ่าย-บริการวิชาการ จำนวนเงิน 24,610.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1638 744000010004-20301-00070 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 13 ม.ค. 2564 (งปม.ปี พ.ศ. 2564) เงินเหลือจ่าย-บริการวิชาการ จำนวนเงิน 24,610.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1637 744000010004-20301-00069 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 13 ม.ค. 2564 (งปม.ปี พ.ศ. 2564) เงินเหลือจ่าย-บริการวิชาการ จำนวนเงิน 24,610.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1636 744000010004-20301-00068 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 13 ม.ค. 2564 (งปม.ปี พ.ศ. 2564) เงินเหลือจ่าย-บริการวิชาการ จำนวนเงิน 24,610.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1634 744000010004-20301-00067 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 13 ม.ค. 2564 (งปม.ปี พ.ศ. 2564) เงินเหลือจ่าย-บริการวิชาการ จำนวนเงิน 24,610.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1633 744000010004-20301-00066 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 13 ม.ค. 2564 (งปม.ปี พ.ศ. 2564) เงินเหลือจ่าย-บริการวิชาการ จำนวนเงิน 24,610.00 บาท 26 ต.ค. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 276

Yesterday 386

Week 1806

Month 7223

All 488888

Currently are 26 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 276

Yesterday 386

Week 1806

Month 7223

All 488888

Currently are 26 guests and no members online