ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ทำรายการ
1605 665000010004-20301-00020 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1604 665000010004-20301-00019 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1603 665000010004-20301-00018 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1602 665000010004-20301-00017 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1601 665000010004-20301-00016 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1600 665000010004-20301-00015 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1599 665000010004-20301-00014 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1598 665000010004-20301-00013 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1597 665000010004-20301-00012 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1596 665000010004-20301-00011 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1595 665000010004-20301-00010 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1594 665000010004-20301-00009 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1593 665000010004-20301-00008 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1592 665000010004-20301-00007 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1591 665000010004-20301-00006 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1590 665000010004-20301-00005 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1589 665000010004-20301-00004 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1588 665000010004-20301-00003 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1587 665000010004-20301-00002 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1586 665000010004-20301-00001 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1585 744000080046-20301-00004 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1584 744000080046-20301-00003 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1583 744000080046-20301-00002 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1582 744000080046-20301-00001 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1581 744000010004-20301-00063 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1580 744000010004-20301-00062 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1579 744000010004-20301-00061 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1578 744000010004-20301-00060 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1577 744000010004-20301-00059 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1576 744000010004-20301-00058 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1575 744000010004-20301-00057 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1574 744000010004-20301-00056 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1573 744000010004-20301-00055 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1572 744000010004-20301-00054 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1571 744000010004-20301-00053 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1570 744000010004-20301-00052 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1569 744000010004-20301-00051 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1568 744000010004-20301-00050 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1567 744000010004-20301-00049 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อม Monitor
1566 744000010004-20301-00048 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1565 744000010004-20301-00047 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1564 744000010004-20301-00046 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1563 744000010004-20301-00045 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1562 744000010004-20301-00044 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1561 744000010004-20301-00043 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1560 744000010004-20301-00042 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1559 744000010004-20301-00041 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1558 744000010004-20301-00040 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1557 744000010004-20301-00039 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1556 744000010004-20301-00038 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 25

Yesterday 262

Week 287

Month 2390

All 232459

Currently are 4 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 25

Yesterday 262

Week 287

Month 2390

All 232459

Currently are 4 guests and no members online