ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ทำรายการ
1610 665000010004-20301-00025 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1609 665000010004-20301-00024 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1608 665000010004-20301-00023 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1607 665000010004-20301-00022 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1606 665000010004-20301-00021 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1605 665000010004-20301-00020 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1604 665000010004-20301-00019 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1603 665000010004-20301-00018 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1602 665000010004-20301-00017 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1601 665000010004-20301-00016 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1600 665000010004-20301-00015 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1599 665000010004-20301-00014 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1598 665000010004-20301-00013 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1597 665000010004-20301-00012 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1596 665000010004-20301-00011 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1595 665000010004-20301-00010 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1594 665000010004-20301-00009 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1593 665000010004-20301-00008 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1592 665000010004-20301-00007 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1591 665000010004-20301-00006 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1590 665000010004-20301-00005 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1589 665000010004-20301-00004 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1588 665000010004-20301-00003 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1587 665000010004-20301-00002 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1586 665000010004-20301-00001 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1585 744000080046-20301-00004 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1584 744000080046-20301-00003 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1583 744000080046-20301-00002 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1582 744000080046-20301-00001 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1581 744000010004-20301-00063 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1580 744000010004-20301-00062 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1579 744000010004-20301-00061 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1578 744000010004-20301-00060 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1577 744000010004-20301-00059 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1576 744000010004-20301-00058 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1575 744000010004-20301-00057 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1574 744000010004-20301-00056 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1573 744000010004-20301-00055 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1572 744000010004-20301-00054 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1571 744000010004-20301-00053 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1570 744000010004-20301-00052 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1569 744000010004-20301-00051 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1568 744000010004-20301-00050 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1567 744000010004-20301-00049 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อม Monitor
1566 744000010004-20301-00048 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1565 744000010004-20301-00047 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1564 744000010004-20301-00046 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1563 744000010004-20301-00045 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1562 744000010004-20301-00044 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1561 744000010004-20301-00043 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 39

Yesterday 476

Week 1046

Month 14036

All 335272

Currently are 108 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 39

Yesterday 476

Week 1046

Month 14036

All 335272

Currently are 108 guests and no members online