ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
342 7110-029-03-08/00103 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 1 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 570.00 บาท 5 พ.ย. 2564
341 7110-029-03-08/00102 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 1 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 570.00 บาท 27 ต.ค. 2564
339 7110-029-03-08/00100 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 1 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 570.00 บาท 27 ต.ค. 2564
338 7110-029-03-08/00079 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 5 พ.ย. 2564
337 7110-029-03-08/00078 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
336 7110-029-03-08/00077 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
335 7110-029-03-08/00076 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
334 7110-029-03-08/00075 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
333 7110-029-03-08/00074 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
332 7110-029-03-08/00073 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
331 7110-029-03-08/00072 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 27 ต.ค. 2564
330 7110-029-03-08/00071 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 1 พ.ย. 2564
329 7110-029-03-08/00070 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 27 ต.ค. 2564
328 7110-029-03-08/00069 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 27 ต.ค. 2564
327 7110-029-03-08/00068 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 27 ต.ค. 2564
326 7110-029-03-08/00067 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
325 7110-029-03-08/00066 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 27 ต.ค. 2564
324 7110-029-03-08/00065 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
323 7110-029-03-08/00064 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
322 7110-029-03-08/00063 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
321 7110-029-03-08/00062 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
320 7110-029-03-08/00061 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
319 7110-029-03-08/00060 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
318 7110-029-03-08/00059 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
317 7110-029-03-08/00058 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
316 7110-029-03-08/00057 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
315 7110-029-03-08/00056 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 26 ต.ค. 2564
314 7110-029-03-08/00055 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
313 7110-029-03-08/00054 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
311 7110-029-03-08/00052 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
310 7110-029-03-08/00051 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 27 ต.ค. 2564
309 7110-029-03-08/00050 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 27 ต.ค. 2564
308 7110-029-03-08/00049 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
307 7110-029-03-08/00048 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 27 ต.ค. 2564
306 7110-029-03-08/00047 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 27 ต.ค. 2564
305 7110-029-03-08/00046 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
304 7110-029-03-08/00045 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
303 7110-029-03-08/00044 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 27 ต.ค. 2564
302 7110-029-03-08/00043 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 27 ต.ค. 2564
301 7110-029-03-08/00042 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 26 ต.ค. 2564
300 7110-029-03-08/00041 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 27 ต.ค. 2564
299 7110-029-03-08/00040 เก้าอี้อบรม CM 014 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,155.00 บาท 20 ต.ค. 2564
298 7110-029-03-08/00024 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 5 พ.ย. 2564
297 7110-029-03-08/00023 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564
296 7110-029-03-08/00022 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 27 ต.ค. 2564
295 7110-029-03-08/00021 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564
294 7110-029-03-08/00020 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 27 ต.ค. 2564
293 7110-029-03-08/00019 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 27 ต.ค. 2564
292 7110-029-03-08/00018 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 1,125.00 บาท 27 ต.ค. 2564
291 7110-029-03-08/00017 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 3 ส.ค. 2541 จำนวน 1,125.00 บาท 26 ต.ค. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 276

Yesterday 386

Week 1806

Month 7223

All 488888

Currently are 25 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 276

Yesterday 386

Week 1806

Month 7223

All 488888

Currently are 25 guests and no members online