ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
239 7110-019-01-08/00005 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 1 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 1,000.00 บาท 27 ต.ค. 2564
238 7110-019-01-08/00004 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 1 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 1,000.00 บาท 26 ต.ค. 2564
237 7110-019-01-08/00003 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 1 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 1,000.00 บาท 26 ต.ค. 2564
236 7110-019-01-08/00002 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 1 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 1,000.00 บาท 26 ต.ค. 2564
235 7110-019-01-08/00001 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 1 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 1,000.00 บาท 26 ต.ค. 2564
234 7110-014-02-08/00020 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
233 7110-014-02-08/00019 โต๊ะอบรม CF 60150 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
232 7110-014-02-08/00018 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
231 7110-014-02-08/00017 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
230 7110-014-02-08/00016 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
229 7110-014-02-08/00015 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
227 7110-014-02-08/00013 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
226 7110-014-02-08/00012 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
225 7110-014-02-08/00011 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 26 ต.ค. 2564
224 7110-014-02-08/00010 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 26 ต.ค. 2564
223 7110-014-02-08/00009 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
222 7110-014-02-08/00008 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
221 7110-014-02-08/00007 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
220 7110-014-02-08/00006 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
218 7110-014-02-08/00004 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
216 7110-014-02-08/00002 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
215 7110-014-02-08/00001 โต๊ะอบรม TFC 45180 25 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 26 ต.ค. 2564
214 7110-014-01-08/00057 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 26 ต.ค. 2564
213 7110-014-01-08/00056 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 26 ต.ค. 2564
212 7110-014-01-08/00055 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 26 ต.ค. 2564
211 7110-014-01-08/00054 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 27 ต.ค. 2564
210 7110-014-01-08/00053 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 27 ต.ค. 2564
209 7110-014-01-08/00052 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 27 ต.ค. 2564
208 7110-014-01-08/00051 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 27 ต.ค. 2564
207 7110-014-01-08/00050 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 27 ต.ค. 2564
206 7110-014-01-08/00049 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 25 ต.ค. 2564
205 7110-014-01-08/00048 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 26 ต.ค. 2564
204 7110-014-01-08/00047 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 27 ต.ค. 2564
203 7110-014-01-08/00046 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 5 พ.ย. 2564
202 7110-014-01-08/00045 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 26 ต.ค. 2564
201 7110-014-01-08/00044 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 25 ต.ค. 2564
200 7110-014-01-08/00043 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 27 ต.ค. 2564
199 7110-014-01-08/00042 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 27 ต.ค. 2564
198 7110-014-01-08/00041 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 26 ต.ค. 2564
197 7110-014-01-08/00040 โต๊ะอบรม 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,807.00 บาท 26 ต.ค. 2564
196 7110-014-01-08/00039 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 26 ต.ค. 2564
195 7110-014-01-08/00038 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
194 7110-014-01-08/00037 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
193 7110-014-01-08/00036 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 26 ต.ค. 2564
192 7110-014-01-08/00035 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 26 ต.ค. 2564
191 7110-014-01-08/00034 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
190 7110-014-01-08/00033 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 26 ต.ค. 2564
189 7110-014-01-08/00032 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
188 7110-014-01-08/00031 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00บาท 26 ต.ค. 2564
187 7110-014-01-08/00030 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 25 ต.ค. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 286

Yesterday 386

Week 1816

Month 7233

All 488898

Currently are 17 guests and one member online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 286

Yesterday 386

Week 1816

Month 7233

All 488898

Currently are 17 guests and one member online

  • chalida.r